nieuws

Bankrichtlijn: geen krediet, tenzij

bouwbreed Premium

Banken letten in crisistijd bij het beoordelen van een kredietaanvraag vooral op de ontwikkeling van het eigen vermogen.

Dat constateert onderzoeksbureau EIM in de gisteren gepubliceerde Financieringsmonitor. Bedrijven met een dalend eigen vermogen krijgen vaker nul op rekest bij de aanvraag van aanvullende financiering dan bedrijven met een stabiel eigen vermogen. Van bedrijven met een dalend eigen vermogen is 59 procent succesvol, bij de overige bedrijven is dit 70 procent.

Als het vermogen daalt vanwege een negatief bedrijfsresultaat is het verschil nog sterker. Bij een op de drie bedrijven is het eigen vermogen in 2010 afgenomen. Bij middelgrote bedrijven is dit een op de vijf. Verreweg de meeste bedrijven geven aan dat dit komt omdat ze verlies hebben gemaakt.

De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen) speelt een minder belangrijke rol bij het verstrekken van krediet. Bedrijven die succesvol zijn in het verkrijgen van financiering hadden nagenoeg dezelfde solvabiliteit als bedrijven die minder succes hebben.

Zowel grote als kleinere ondernemingen merken volgens EIM dat banken elke financieringsaanvraag onder een vergrootglas leggen, en leningen afwijzen die voorheen moeiteloos verstrekt werden. Ook spreken bedrijven van “lange en stroperige procedures”. “De financiers vragen 100 procent zekerheid, of zelfs meer dan 100 procent.”

Kleine en middelgrote bedrijven merken dat banken bij de kredietverlening uitgaan van “algemene, dus starre richtlijnen”. Die richtlijnen komen meestal van het hoofdkantoor. De richtlijn voor de bouw is volgens het EIM: Geen krediet, of: Geen krediet, tenzij.

Desondanks lukte het zes op de tien kredietbehoeftige bouwbedrijven om het gewenste bedrag aan vreemd vermogen aan te trekken. In andere sectoren is de kans op slagen groter. Wel worden kredietaanvragen van bouwers vaak deels gehonoreerd: 34 procent krijgt een deel van het gewenste krediet.

Het EIM deed telefonisch onderzoek bij ondernemers en financieel managers van 1500 bedrijven, waarvan ruim 150 bouwbedrijven. Ze werden in februari van dit jaar door EIM ondervraagd.

Reageer op dit artikel