nieuws

Alle dakdekkers gelijk behandelen

bouwbreed

De dakdekkers hellende daken willen de vorst-ww graag weer terug en ook willen zij gelijk worden behandeld als de dakdekkers platte daken. Maar volgens Harry Vogels wil Bouwend Nederland de vorst-ww absoluut niet terug.

Al bijna een jaar zijn de drie werkgeversorganisaties in de hellende daken druk bezig om te komen tot een eerste eigen cao. Hierover wordt op dit moment onderhandeld met de vakbond LBV en in de maand oktober willen de cao-partijen de eerste eigen cao aanmelden bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat is allemaal in de wet geregeld.

Wat ook in de wet is geregeld is de vorst-ww. In artikel 18 lid 1 van de Werkloosheidswet staat namelijk:

“ de werknemer, die werkloos is uitsluitend als gevolg van vorst, sneeuwval, hoog water of andere buitengewone natuurlijke omstandigheden heeft recht op uitkering voor de duur van de buitengewone natuurlijke omstandigheden.’

Uitzondering

Maar partijen bij de bouw-cao, maken al lang geen gebruik van dit artikel en hebben sinds 2006 in de cao zelfs bepaald dat de werkgever bij vorst loon zal uitbetalen. Vorig jaar is hier bij uitzondering van afgeweken. De dakdekkers hellende daken willen deze vorst-ww weer terug en hebben hier ook veel over gesproken met Bouwend Nederland. Maar Bouwend Nederland wil de vorst-ww absoluut niet terug. Een van de redenen, die Bouwend Nederland daarvoor noemt, is de fraudegevoeligheid van de vorst-ww, waardoor ook de premiedruk groter wordt. De dakdekkers hellende daken willen de vorst-ww graag weer terug en willen gelijk behandeld worden als de dakdekkers platte daken. De dakdekkers platte daken hebben wel een vorst-ww.

Maar de vraag is dan: hoe krijgen we dit voor elkaar, als wij dit opschrijven in onze eigen cao? Want wij zijn nu min of meer gebonden aan de bouw-cao. En al snel stoot je bij deze vraag op het fenomeen: sectorfonds.

Er zijn in Nederland 69 sectorfondsen, met zeer uiteenlopende premies en deze fondsen keren onder andere de ww-uitkering uit gedurende het eerste halfjaar. Iedere onderneming is ingedeeld in een van de 69 sectorfondsen. De indeling is gebaseerd op activiteiten van de onderneming en enigszins gebaseerd op historie vanuit de oude GAK-wereld. De sectorindeling lijkt erg veel op cao-indelingen, en gek is dit niet, want in de oude GAK waren werkgevers en werknemers (cao-partijen) min of meer de baas.

Zo zijn de dakdekkers hellende daken ingedeeld in sectorfonds 3 (bouw) en de dakdekkers platte daken ingedeeld in sectorfonds 58 (dakdekkersbedrijf).

Het GAK bestaat al lang niet meer en is overgegaan in Lisv en daarna in de UWV. De sectorfondsen zijn al lang geen fondsen meer met eigen besturen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een belangrijke beslisser bij de fondsen. De minister beslist over herindelingen in andere sectoren, nieuwe sectorfondsen en over premies. De minister laat zich nog wel adviseren door het UWV, onder andere op premiegebied.

De dakdekkers hellende daken zijn nu dus ingedeeld in sector 3 bij de bouw en de dakdekkers platte daken in sector 58. De premies in sector 3 zijn lager dan in sector 58. Maar een recent gesprek op het ministerie heeft de dakdekkers hellende daken geleerd, dat vorst-ww gewoon per 1 januari 2012 zal worden uitgekeerd als onze eigen cao in werking is getreden.

Niet optimaal

Als er niets gebeurt, zullen werknemers dan vanuit sectorfonds 3 uitbetaald kunnen worden. Maar de minister kan op termijn ook bepalen, dat hij de huidige indeling van de dakdekkers hellende daken niet optimaal vindt en dan zullen de dakdekkers qua sectorfonds hellende daken uiteindelijk hetzelfde worden behandeld als de dakdekkers platte daken, vanuit sectorfonds 58: dakdekkersbedrijf.

Cao-deskundige

Vogelscaoadvies

www.caoadvies.nl

Reageer op dit artikel