nieuws

Aansprakelijkheidsregime opvallendste wijziging in DNR

bouwbreed

Op 30 augustus is De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 verschenen. In de regeling over de aansprakelijkheid van de adviseur hebben zich de meest opvallende wijzigingen voorgedaan.

Zo is de in de oude DNR de verplichte ingebrekestelling ingeval van tekortschieten van de adviseur komen te vervallen in de DNR 2011 (art. 13 lid 1). Dit brengt met met zich mee dat indien door een constructeur een foutieve constructieberekening is gemaakt en daardoor een pand bezwijkt, de constructeur terstond aansprakelijk is jegens zijn opdrachtgever. Een ingebrekestelling is in een dergelijke situatie, waarbij de tekortkoming zodanig is dat nakoming blijvend onmogelijk is, niet meer nodig.

Ook nieuw in de DNR 2011 is een tweesporig aansprakelijkheidsregime (art. 15). Dat houdt in dat de adviseur en de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst afspraken moeten maken over de maximale schadevergoeding ingeval van tekortschieten van de adviseur. Partijen moeten kiezen tussen ofwel een maximum van 1 miljoen euro ofwel 2,5 miljoen euro. Indien geen keuze wordt gemaakt, dan geldt een gemaximeerde aansprakelijkheid van 1 miljoen euro. De verhoogde aansprakelijkheid is overigens verzekerbaar.

Goede lezing van de DNR 2011 leert dat de nieuwe DNR nog steeds diverse bepalingen bevat in het voordeel van de adviseur (waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen). Opdrachtgevers zullen dan ook, net als onder de oude DNR, afwijkende afspraken willen maken over de aansprakelijkheid. Critici zullen daarom mogelijk van mening zijn dat met deze actualisering onvoldoende is tegemoetgekomen aan de praktijk.

Op de website van BNA en NLingenieurs is de volledige tekst van de DNR 2011, de toelichting daarop en de tekstvergelijking DNR 2005-2011 te lezen.

Mr. Marc S. Houweling

Advocaat bij AKD in Rotterdam

Reageer op dit artikel