nieuws

VNG: Landelijke wetgeving voor megastallen onnodig

bouwbreed

Megastallen of geen megastallen binnen de gemeente of provinciegrenzen? Op die vraag moeten gemeenten of provincies zelf het antwoord geven. Dat vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

“Landelijke regels voor maximale schaalgrootte zijn onwenselijk en onnodig”, zo meldt de VNG. Volgens de koepelorganisatie nemen gemeenten en provincies ook nu al maatregelen die de grootschalige en intensieve veehouderij moeten beperken. “Vaak sluiten zij nieuwe vestiging van intensieve veehouderij uit vanwege de zorg over de ruimtelijke kwaliteit van gebieden.”

Dialoog

De organisatie heeft zijn visie inmiddels in een brief kenbaar gemaakt aan Hans Alders. Hij leidt de maatschappelijke dialoog over megastallen. Eerder had staatssecretaris Bleker de VNG gevraagd de visie van gemeenten in te brengen.

Volgens de VNG moet bij het al dan niet bouwen van megastallen rekening worden gehouden met onder meer de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. “Gemeenten vinden het belangrijk dat de schaal van veehouderijen en ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische activiteiten aansluiten bij de omgeving en de aard van het landschap”, schrijft de organisatie aan Alders. De VNG wijst erop dat er grote regionale verschillen bestaan. De organisatie legt een relatie tussen duurzame veehouderij en schaalvergroting, die veelal hand in hand gaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels