nieuws

Revitalisering Spaanse Polder begint met sloop

bouwbreed Premium

Met een druk op de knop gaf wethouder Karakus (stedelijke economie) eerder deze week de aftrap voor de sloop van de leegstaande Spaanse Toren in de Spaanse Polder in Rotterdam.

De sloop van het markante gebouw van de hand van architect Jan Hoogstad wordt uitgevoerd door Maton Groep BV. Het is de volgende stap in het revitaliseringproject van de Spaanse Polder dat in 2015 voltooid zal zijn.

Met de kosten van de herstructurering zijn enkele tientallen miljoenen euro’s gemoeid, die deels door subsidies, deels door gemeente, provincie en Rijk worden gedragen. Dit project moet niet alleen de bereikbaarheid en doorstroming verbeteren, het gaat er vooral om de ‘verrommeling’ en verloedering tegen te gaan, zo laat projectmanager Joost Snepvangers weten: “Dit gebouw stond al jaren leeg en was een doorn in het oog geworden. Van renoveren is geen sprake geweest, omdat daar geen markt voor was. We zetten in op het aantrekken van groothandel en industrie.”

Karakus voegt toe: “Rotterdam kiest voor revitalisering van oude bedrijventerreinen en niet voor ontwikkeling van nieuwe terreinen.” De wildgroei aan kantines, verenigingsgebouwen en andere instanties die niet op het industrieterrein thuishoren, wordt verwijderd.

Karakus en Snepvangers beschreven het moment als “langverwacht” en “heuglijk”. Ook ondernemers van het industrieterrein klonken opgetogen. Het lijkt dan ook voor alle betrokken partijen een opluchting dat de bezem door het gebied wordt gehaald. Frank Kapsenberg, voorzitter van de Belangenvereniging Spaanse Polder, beaamt dit. “Het was voor iedereen aftellen. Een gebouw als de Spaanse Toren staat ontwikkeling in de weg. De sloop ervan schept nu weer ruimte. We nemen afscheid van bedrijfsverzamelgebouwen en verwelkomen industrie en werkgelegenheid.”

Desondanks heeft Kapsenberg ook een kritische noot te kraken: “We mogen niet vergeten”, waarschuwt hij, “dat de reden voor deze herstructurering is dat de overheid het de afgelopen dertig jaar zo ver heeft laten komen. Dus wij willen wel een beleid dat de duurzaamheid van het onderhoud garandeert, zodat we niet blijven revitaliseren.”

Reageer op dit artikel