nieuws

‘Renteopslag remt bouw huurhuizen’

bouwbreed Premium

De kosten van corporatiewoningen boven de huurliberalisatiegrens nemen fors toe doordat de bouw niet meer onder WSW-garantie mag worden financieren.

Te rekenen valt op een renteopslag van 1 procent, concludeert ING in zijn sectorvisie voor woningcorporaties. Bij een middeldure huurwoning met een waarde van twee ton zouden de financieringslasten dan 1400 euro per jaar hoger uitkomen. Om dat bedrag terug te verdienen moet de maandelijkse huur met 115 euro omhoog.

Het nieuwe financieringsregime dat de overheid onder druk van de EU vanaf dit jaar heeft opgelegd, krijgt volgend jaar pas duidelijk effect, voorziet de bank. De meeste corporaties hadden hun financiering voor dit jaar eind 2010 al geregeld en hadden daarmee hun schaapjes op tijd op het droge.

Van het corporatiebezit zou ongeveer 4 procent oftewel 14 miljard euro vallen buiten de borgingsregels voor het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw). Maar gekeken naar de huidige jaarlijkse investeringen van corporaties zou het om een veel hoger percentage gaan: 40 procent daarvan valt buiten de criteria voor sociale woningbouw. Het gaat behalve om duurdere huurwoningen ook om zogenoemd maatschappelijk vastgoed.

Onontkoombaar

Een terugtrekkende beweging van corporaties op de vrije huurmarkt lijkt onontkoombaar. De nieuwe borgingsregels vormen een extra domper boven op de toch al uit balans rakende opbrengsten en verplichtingen in corporatieland.

De huurliberalisatiegrens ligt op 640 euro huur per maand. Daarboven is ook geen huursubsidie mogelijk. Huurwoningen net boven de grens zijn momenteel de smeerolie tussen de sociale huurmarkt en het koopsegment, onderstreept ING het grote belang hiervan. Door de noodzakelijke huurverhoging als gevolg van de hogere rente, wordt de ontwikkeling van dit segment problematischer. Gevolg is, luidt de waarschuwing van ING, dat huurders langer in hun goedkope sociale huurwoning zullen blijven en dat zodoende het aantal scheefwoners toeneemt.

Reageer op dit artikel