nieuws

Province stopt bouw centrale niet

bouwbreed

De bouw van de kolengestookte energiecentrale van RWE/Essent in de Eemshaven wordt niet stilgelegd. “Een bouwstop is niet aan de orde”, zegt gedeputeerde Wiebe van der Ploeg.

Volgens Van der Ploeg zijn veel van de bezwaren van de Raad van State, die een streep haalde door de Natuurbeschermingswetvergunning, “reparabel” en zal een nieuwe vergunning de eindstreep wel halen. “Het zal niet zonder slag of stoot gaan, maar we hebben er vertrouwen in.”

De Raad van State oordeelde dat de verleende vergunning op vijf punten verduidelijkt moet worden. Zo moet onder meer de bouw van de centrale in samenhang met de verdieping van de vaargeul van de Noordzee naar de haven worden beoordeeld. Ook moet er onderzoek komen naar de effecten die de trillingen van het heien op zeehonden en bruinvissen in de Waddenzee hebben. Zodra dit alles is bekeken, neemt de provincie de nieuwe vergunningaanvraag in behandeling.

In de tussentijd mag de bouw doorgaan. Het college van Gedeputeerde Staten stelt dat er geen effecten op de natuur zijn “die een bouwstop op dit moment rechtvaardigen”.

Frank Groothuijse, docent/onderzoeker aan het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam, sluit niet uit dat een nieuwe vergunning bij de Raad van State standhoudt. “Dat hangt echter wel af van de vraag of de kennis- en motiveringsgebreken kunnen worden gerepareerd.”

Handhavingsverzoek

Zekerheid dat een bouwstop nu definitief van de baan is, is er echter niet, waarschuwt Groothuijse. “Strikt juridisch genomen: er is geen Nbw-vergunning. Formeel moet de overheid dan zeggen: stoppen met bouwen. Doet de overheid dat niet, dan kan Greenpeace naar de rechter om de overheid aan te zetten tot optreden.”

Natuur & Milieu en Greenpeace kondigden vrijdag aan dat zij een handhavingsverzoek bij de provincie indienen, waarmee zij toch een bouwstop proberen af te dwingen. De milieugroeperingen geven de provincie tot maandag aan het einde van de middag de tijd om RWE/Essent te dwingen om te stoppen met bouwen, anders volgt een gang naar de rechter. Van der Ploeg is niet onder de indruk. De provincie zal de bouw dan legaliseren door middel van een gedoogvergunning, kondigde hij aan.

Opdrachtgever RWE was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel