nieuws

Private financiering te duur voor pps’en

bouwbreed

De manier waarop omgegaan wordt met privaat gefinancierde initiatieven (pfi’s) deugt niet. Meestal kunnen de doelen beter anders worden bereikt, vindt een commissie van het Britse Lagerhuis.

Zeker sinds de kredietcrisis is privaat geld zo duur geworden, dat de vermeende voordelen van publiek-private samenwerking zoals lagere kosten, niet opwegen tegen de hogere rentelast. Bovendien zijn de vermeende voordelen er lang niet altijd, zo valt te lezen in het rapport van de commissie.

Dat komt vooral doordat de Engelse pendant van de in Nederland gehanteerde public-private comparator van verkeerde veronderstellingen uitgaat. Zo wordt in het model aangenomen dat er bij traditionele contracten altijd sprake is van forse budgetoverschrijdingen. Dat is echter niet nodig als bij een traditioneel contract maar een vaste prijs gehanteerd wordt. Gevolg is wel dat publieke opdrachtgevers te vaak naar het middel pfi grijpen om publieke investeringen te doen.

Risico’s

De commissie beveelt dan ook aan een ander instrument te hanteren om te bepalen of een publiek project geschikt is voor een pfi. Daarin moeten realistische veronderstellingen zitten, vooral op het gebied van risico’s en rentes.

Een doorn in het oog is de commissie verder dat er geen inzicht is in de publieke uitgaven bij pfi’s. Volgens de internationale accountantsregels moeten deze in de boekhouding terug te vinden zijn. Doordat de aanbestedende diensten echter geen risico’s lopen kunnen ze onder die regel uit. Daardoor zijn de uitgaven niet terug te vinden in de begrotingen.

Aangezien het gaat om contracten die een looptijd hebben van zo’n dertig jaar, zijn de werkelijke uitgaven over die looptijd uitgesmeerd. Dat betekent weer dat in latere jaren de uitgaven van de overheden al voor een belangrijk deel vastliggen zonder dat daar nu zicht op is. Dat beperkt in latere jaren wederom de investeringsruimte waardoor toepassing van pfi’s nodig blijft.

Volgens commissievoorzitter het conservatieve parlementslid Andrew Tyrie is het hoog tijd voor ingrijpen. “Zo kunnen we niet doorgaan in de hoop dat latere belastingbetalers de rekening zal betalen. We moeten PFI alleen maar gebruiken als we duidelijk kunnen laten zien dat er voordelen voor de belastingbetaler zijn. Eerst zullen we moeten erkennen dat er een probleem is.”

Reageer op dit artikel