nieuws

Onduidelijkheid over investering van miljarden in waterkwaliteit

bouwbreed Premium

Het is onduidelijk of de 1,8 miljard euro, die het Rijk de afgelopen vijf jaar investeerde in een schonere Noordzee en schonere rivieren, zinvol is besteed.

Dat blijkt uit een rapport van Twynstra Gudde, dat is opgesteld in opdracht van staatssecretaris Atsma (water).

Of de miljarden effectief zijn ingezet, trekt Twynstra Gudde in twijfel. Over de eventuele effecten van de genomen maatregelen valt volgens het adviesbureau weinig te zeggen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verklaart dat het in beeld brengen van de kosten die verband houden met de zogeheten Kaderrichtlijn Water (KRW) een “zeer complex en tijdrovend proces is”.

Het is tweede keer in korte tijd dat er negatieve geluiden naar buiten komen over geldstromen die met de waterkwaliteit te maken hebben. In 2009 rapporteerde het RIVM ook al dat kennis over maatregelen en eventuele effecten onvoldoende zou zijn ontsloten. Die kennis was volgens het rijksinstituut hard nodig om goede plannen te kunnen maken.

Inzichtelijk

Twynstra Gudde adviseert het kabinet de ingezette budgetten beter inzichtelijk te maken. Atsma schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er “acties zijn gestart”.

De ecologische en chemische kwaliteit van de Rijn, Maas, Eems en de Schelde laat hoe dan ook nog altijd te wensen over. Nederland zal de Europese doelstellingen die uit de KRW voortvloeien ook niet halen. Van de 724 beheerplannen zullen er in 2015 maximaal 99 zijn afgerond.

Het kabinet heeft niet de ambitie die achterstanden in te lopen. De komende vijf jaar bezuinigt de regering elk jaar 50 miljoen euro op waterkwaliteit: 300 miljoen wordt 250 miljoen euro. Tot 2027 trekt het Rijk in totaal 7 miljard euro uit voor een schonere hoofdwatersysteem waartoe ook de Noordzee behoort. Hoeveel geld daar nog van over is, is onduidelijk.

Reageer op dit artikel