nieuws

Leiden moet nog langer wachten op ontsluiting

bouwbreed

Bouwend Nederland is teleurgesteld over het uitstel van het voorkeursbesluit over het tracé van de Rijnlandroute. Dat levert een half jaar vertraging op voor de broodnodige wegaanpassingen bij Leiden.

“De problemen zijn groot, dus we hadden hier snelle besluitvorming verwacht”, aldus regiovoorzitter Jan Hartog van Bouwend Nederland Randstad Zuid op de nazomerbijeenkomst voor Zuid-Hollandse bouwers. “Begin juni hoorden we nog van het provinciebestuur dat een besluit er na de zomer zou zijn. Qua bereikbaarheid en overlast moet Leiden nu weer langer wachten op een ontzet. Snelheid was echt op z’n plaats geweest.”

De provincie moet de plannen eerst nog op enkele punten doorrekenen, adviseerde de onafhankelijke commissie die een Milieueffectrapportage (MER) over de mogelijke varianten opstelt. Dit duurt vermoedelijk tot maart 2012. Daarna neemt Gedeputeerde Staten een voorkeursbesluit over het tracé. Er zijn op dit moment nog vier varianten voor deze verbindingsweg tussen de A4 en de kust bij Katwijk.

“Alleen met snelheid voorkom je voortdurende verkeersinfarcten, plus doe je dan echt iets aan de voortdurende blootstelling van burgers aan uitlaatgassen. En last but not least: je haalt de rem af van de economische ontwikkeling, natuurlijk ook voor de bouw. Door dit uitstel laat de uitvoering van de plannen ook weer langer op zich wachten. Na dit uitstel verwachten we daarom vanaf maart 2012 alsnog een heel snelle besluitvorming. Dat is in het belang van iedereen die in de wijde omgeving van Leiden woont, werkt en reist”, aldus Hartog.

Behalve om de problemen met de wegen rond Leiden op te lossen, is de weg ook broodnodig voor de ontwikkeling van het voormalige marinevliegkamp Valkenburg. In de regio is al vaker uitgesproken dat zonder de nieuwe weg, de ontwikkeling van Valkenburg ook zal moeten wachten.

Reageer op dit artikel