nieuws

‘Keuze voor pur-isolatie dom’

bouwbreed

Een ter plaatse aangebrachte vloerisolatie van polyurethaan (pur)-schuim is maatschappelijk gezien niet de beste keuze. Er zijn alternatieven die milieuvriendelijk en goedkoper zijn en beter presteren.

Dat concludeert Jan Bovenlander van Grid Consult uit Diemen in zijn rapport ‘Maatschappelijke overwegingen bij het in situ aanbrengen van pur-isolatie aan de onderzijde van vloeren’. Volgens Bovenlander is de relatieve milieuprestatie van pur-isolatie zwak. Bovendien is het onzeker of slopers het ter plaatse aangebrachte materiaal tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten uit de afvalketen kunnen verwijderen. “Ik ben geen fervent tegenstander, maar je bent wel dom om voor pur-isolatie te kiezen. Als er alternatieven zijn is het onverstandig om pur-schuim als isolatie onder een vloer aan te brengen.”

Bovenlander onderzocht zeven claims van tegenstanders van pur-vloerisolatie. Vier blijken terecht, drie onterecht. Om te beginnen neemt de isolatiewaarde van polyurethaan in de loop der jaren af. De werkelijke waarde van verouderd pur-schuim is onbekend. Volgens de onderzoeker moet daarom conform NEN 1068 worden uitgegaan van een warmtegeleiding van 0,035 W/mK. Een vers geblazen vloerisolatie van polyurethaan zou dan 9 centimeter dik moeten zijn, terwijl de gangbare dikte 6 centimeter is. In de praktijk is de isolatiewaarde door de variabele dikte en onzorgvuldige uitvoering vaak slechter dan door de leverancier is aangeboden.

Volgens Bovenlander wordt voor het isoleren van vloeren met ter plekke gesprayde polyurethaan ten onrechte het verlaagde btw-tarief van 6 procent gehanteerd. Het lage tarief geldt namelijk alleen als de materiaalkosten minder dan de helft van de aanneemsom bedragen. Bovendien wordt de voor het lage tarief vereiste isolatiewaarde (Rc) van 2,5 m2K/W meestal niet gehaald. Tenslotte blijkt de milieubelasting van polyurethaan veel hoger dan van alternatieven.

Bovenlander noemt als voordelen van pur-isolatie de snelheid van het aanbrengen en de naadloze uitvoering.

Branchevereniging NVPU was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel