nieuws

Fonds waterbouw koopt kleine pensioenen af

bouwbreed

De stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw koopt op grote schaal kleine pensioenen af. Hierdoor daalt het aantal deelnemers flink. Dat scheelt in de administratieve kosten.

Het totale aantal deelnemers slonk in 2010 van ruim 9000 naar een kleine 7900 mensen. Begin 2009 had het fonds nog ruim 9700 deelnemers. Het afkoopbeleid is gericht op mensen die in het verleden een tijdje deelnemer zijn geweest in het fonds en op grond daarvan recht hebben op een klein pensioen van misschien een paar honderd euro per jaar, verklaart een woordvoerder van het fonds. Het aantal actieve deelnemers (premiebetalers) en het aantal pensioengerechtigden blijft ongeveer gelijk.

Kleine pensioenen afkopen is interessant voor het fonds, omdat in verhouding tot het uit te betalen bedrag de administratieve kosten van dergelijke pensioenen hoog zijn. De betrokken pensioengerechtigde krijgt een alternatief aangeboden in de vorm van een bedrag ineens. De afkoop gebeurt op vrijwillige basis, onderstreept de woordvoerder.

De dekkingsgraad lag op 31 december 2010 op 118 procent. De beleggingen van het fonds zijn gespreid over vastgoed (11,2 procent), aandelen (45,8 procent) en obligaties (vastrentende waarden, 43 procent).

Het verantwoordingsorgaan, waarin de deelnemers in het fonds zijn vertegenwoordigd, prijst het stuurmanschap van het fondsbestuur in de woelige wateren waarin de beleggingswereld verkeert. Niettemin toont het zich bezorgd. “Het fonds opereert in een soms zeer volatiele markt waarbij ook de politieke besluitvorming ten aanzien van de Europese schuldencrisis grote gevolgen kan hebben voor de financiële positie van het fonds.”

Reageer op dit artikel