nieuws

Constructeurs: Advies raad is open deur

bouwbreed

‘Denk aan de stabiliteit’. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid nam de moeite een tussentijds bericht te publiceren om de bouw te adviseren. VNConstructeurs vindt het een open deur. Kennisoverdracht en toezicht zijn essentieel.

Het tussentijdse bericht heeft alleen de veiligheid als doel, verzekert woordvoerder Sandra Groenendal van de Onderzoeksraad. “De aanbe-veling is gericht aan de opdrachtgever en aannemer van de Grolsch Veste, maar doel is het voorkomen van vergelijkbare ongevallen.”

Uit het tussentijds bericht valt echter niet op te maken wat de Onderzoeksraad concreet bedoelt. “De basisconstructie was niet gereed voordat werd begonnen met de afbouw”, meldt het rapport. “Het is gebruikelijk dat verschillende werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd”, reageert Hein Brakel van VNConstructeurs. “En niet alle stabiliteitsvoorzieningen die in de eindtoestand nodig zijn, hoeven tijdens de uitvoering allemaal aanwezig te zijn. Van belang is het montageplan.”

“Sta werkzaamheden op, onder of aan de constructie alleen toe wanneer de stabiliteit gegarandeerd is”, vervolgt de Onderzoeksraad. Brakel reageert: “Naarmate de planning krapper is, is de behoefte om zaken parallel uit te voeren, groter. In het V&G-plan (veiligheid en gezondheid) moet aandacht worden besteed aan de risico’s.” Hij vindt het aandringen van de Onderzoeksraad om sterkte en stabiliteit in alle fasen van de bouw te borgen, een open deur. “Dit is geregeld in de bouwregelgeving, bestek, enzovoort. Essentieel in het kader van montage zijn kennisoverdracht en toezicht. Begrijpt het staalconstructiebedrijf hoe de constructie functioneert, is het toezicht (door opdrachtgever of aannemer) voldoende.” Daar moet de bouw op letten.

Reageer op dit artikel