nieuws

Arcadis groeit buiten Europa

bouwbreed Premium

Arcadis boekte de eerste helft van dit jaar groei in Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en Azië. In Europa daalde de hoeveelheid werk. Overheden houden de hand op de knip.

De omzet over de eerste helft van het jaar bleef per saldo met 956 miljoen euro op peil. In het tweede kwartaal daalde hij feitelijk met 4 procent maar deze daling is volgens het concern volledig te wijten aan valutaeffecten en desinvesteringen. De autonome groei kwam uit op 3 procent. De winst bleef op peil.

Europese overheden bezuinigen fors. “We verwachten dat het daarmee de komende tijd niet beter wordt”, verklaart bestuursvoorzitter Harrie Noy. De negatieve effecten ervan werden de afgelopen tijd het sterkst gevoeld in Nederland en Polen.

Inzet

“Gelukkig zien we wel dat regeringen proberen de grote investeringen door te laten gaan. Ook in Nederland”, prijst hij de inzet hiervoor van minister Schultz (infrastructuur en milieu).

Polen vormt op dit gebied een voor Arcadis ongunstige uitzondering. “Tot ieders verbazing. Zeker nu, met het Europees kampioenschap voetbal van volgend jaar in het verschiet. Wegenprojecten zijn ineens stopgezet. Hoe moeten al die toeschouwers straks bij de stadions komen?”, vraagt Noy zich bezorgd af.

Prettige uitzonderingen ziet hij ook: “In België loopt alles gewoon door. En Frankrijk gaat verder met zijn stimuleringsmaatregelen. “Daar trapt de overheid helemaal niet op de rem. De projecten worden met privaat geld gefinancierd door middel van pps.” Arcadis spint er garen bij. Noy noemt als voorbeeld de recent verworven opdracht voor het hsl-traject Tours-Bordeaux. “En Parijs gaat 35 miljard investeren in het metronet. “Daarvan gaan wij ongetwijfeld meeprofiteren.” Een opsteker in Nederland is de recente grote opdracht voor de afbouw van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn.

Doordat minder werk op de markt komt, ziet Noy de concurrentiedruk in Europa toenemen. “Prijzen staan onder druk. De kosten moeten omlaag.” Dat betekent verdere reorganisaties. “Alles wat nodig is”, omschrijft Noy de ingrepen die zijn gedaan of op til zijn. “Bijvoorbeeld de overhead aanpassen en kleine kantoren sluiten door vestigingen samen te voegen.”

Ook blijft het bedrijf kritisch kijken naar de personeelskosten. “In zijn totaliteit neemt het personeelsbestand van Arcadis nog steeds toe. Autonoom gebeurt dat in hetzelfde tempo als de winst groeit.” In de VS, Azië en Zuid-Amerika komen meer mensen in dienst. In Europa neemt het aantal medewerkers af.

Het bedrijf heeft een jarenlange forse groei doorgemaakt. De ambitie is elk jaar 15 procent meer omzet, waarvan 8 tot 10 procent door overnames. De rest moet komen van autonome groei. Noy rekent voor dit jaar op een autonome groei van ‘slechts’ 3 tot 4 procent, minder dus dan de geambieerde 5 tot 7 procent. “Maar onder de huidige omstandigheden is dat een hele mooie prestatie.”

Consolidatie

De overnamekas dient met het oog op de efficiëntie vooral voor de verwerving van grotere acquisities. “We zijn met verschillende partijen in gesprek.” In Europa ziet hij een verdere consolidatie in het verschiet. “De markt is hier erg versnipperd.” Verder kijkt Noy uit naar bedrijven waarmee Arcadis zijn positie in de opkomende regio’s, vooral Brazilië en China, kan versterken. “En naar acquisities in nichemarkten.”

Reageer op dit artikel