nieuws

Ajax-stadion stapt over op stadswarmte

bouwbreed

Amsterdam Arena streeft ernaar om in 2015 het eerste CO2-neutrale stadion te zijn. Het gebruik van stadswarmte en -koude is een grote stap in die richting.

Nuon gaat deze duurzame energievormen vanaf maart 2012 leveren. Beide partijen zijn dit recentelijk overeengekomen.

Om de geformuleerde klimaatdoelstelling te halen gaat het stadion volledig over op stadswarmte. De warmte komt van de elektriciteitscentrale van Nuon in Diemen en levert een CO2-reductie op van circa 50 procent ten opzichte van de oude gasgestookte ketels.

Voor de koeling krijgt de Arena in de nabije toekomst duurzame koude vanuit de vorig jaar geopende Nuon-koudecentrale in Zuidoost. Deze wint koude uit de Ouderkerkerplas. In de Amsterdam Arena wordt hiervoor de huidige compressiekoelmachines, die veel elektriciteit verbruiken, vervangen door een koude-installatie. Dat levert een CO2-reductie van 75 procent op in vergelijking met de oude situatie. Met stadswarmte en -koude reduceert de Arena jaarlijks 815.000 kilo CO2-uitstoot.

De nieuwe energievoorziening is onderdeel van de vergaande verduurzaming van de Amsterdam Arena. In het gebouw komt bijvoorbeeld ook een nieuw gebouwbeheerssysteem. Daarnaast onderzoekt men de mogelijkheden om de nieuwste generatie zonnepanelen op het dak te plaatsen en wordt de haalbaarheid van een eigen windmolen onderzocht.

Met deze maatregelen kan het stadion in potentie tijdens dalperiodes energieproducent worden. Het grootste stadion van ons land kijkt ook naar methoden om de gebruikte verpakkingsmaterialen vergaand te reduceren, te scheiden en te recyclen. Daarnaast wordt gewerkt aan methoden om het aantal kilometers van bezoekers aan de Arena te reduceren.

Reageer op dit artikel