nieuws

Weinig aandacht voor bouwhistorisch onderzoek

bouwbreed

Gemeenten doen nauwelijks bouw- en cultuurhistorisch onderzoek. Monumenten worden niet op de juiste manier gerenoveerd, beschermde dorpsgezichten worden volgebouwd.

Binnen gemeenten bestaan geen criteria om te kunnen bepalen wanneer onderzoek nodig is, concludeert de Erfgoedinspectie in een rapport. “Dat geldt voornamelijk voor cultuurhistorisch onderzoek”, aldus Hans Magdelijns, hoofdinspecteur monumenten en archeologie. “Bij sommige gemeenten is het fenomeen zelfs totaal onbekend. Dat komt doordat er geen eenduidige definitie is.

Van bouwhistorisch onderzoek is die er wel, de Richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek, maar deze zijn niet overal bekend.” En dat is lastig bij bijvoorbeeld een renovatieproject. “Als een plan wordt gemaakt en in een te laat stadium blijkt dat rekening moet worden gehouden met historische waarden, bestaat de kans dat alles opnieuw moet. Dat kost geld.”

Reageer op dit artikel