nieuws

Verwerkers bouwafval in de fout

bouwbreed

Bedrijven die bouw- en sloopafval verwerken, overtreden op grote schaal de regels voor veilig en gezond werken. Dat blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie onder tachtig sorteerders en verwerkers van bouw- en sloopafval. Bij 66 procent van de onderzochte recyclebedrijven constateerde de inspectie een of meer misstanden. In totaal telden de inspecteurs tweehonderd overtredingen. De […]

Bedrijven die bouw- en sloopafval verwerken, overtreden op grote schaal de regels voor veilig en gezond werken.

Dat blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie onder tachtig sorteerders en verwerkers van bouw- en sloopafval.

Bij 66 procent van de onderzochte recyclebedrijven constateerde de inspectie een of meer misstanden. In totaal telden de inspecteurs tweehonderd overtredingen. De inspecties vonden plaats tussen september 2010 en februari 2011. De uitkomsten komen nu naar buiten.

Vooral de bescherming van werknemers tegen fijn stof laat te wensen over. Meer dan 40 procent van de geconstateerde overtredingen had daarop betrekking. Het stof dat bij de bewerking van sloopafval vrijkomt, bestaat voor meer dan 50 procent uit kwartshoudend materiaal. Veelvuldige blootstelling aan kwarts kan op den duur leiden tot stoflongen en longkanker.

Valgevaar

Maar ook tegen dieselgassen blijken werknemers slecht te worden beschermd. Ruim veertig overtredingen noteerde de Arbeidsinspectie op dat punt. Andere tekortkomingen hielden verband met machineveiligheid en valgevaar.

De inspectie ziet weliswaar verbetering ten opzichte van vijf jaar geleden – toen nog 75 procent van de bedrijven in meer of mindere mate in de fout ging – maar vindt “de naleving nog steeds te laag”. De toezichthouder zal daarom volgend jaar opnieuw inspecties in de afvalrecyclingsbranche uitvoeren. “Bedrijven die wederom in overtreding zijn, kunnen rekenen op strenge handhaving”, waarschuwt de inspectie.

Bij de laatste controleactie bleef het nog vooral bij waarschuwingen of de eis om de misstanden snel te verhelpen. In slechts drie gevallen legden inspecteurs het werk stil. Het betrof situaties waarbij sprake was van “onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen”.

De brancheorganisaties in de afvalsector onderkennen de problemen. Later dit jaar gaan zij met de Arbeidsinspectie om de tafel.

Reageer op dit artikel