nieuws

Vakkrachten blijven hard nodig in schildersbranche

bouwbreed Premium

De schilders- en onderhoudsbranche heeft de komende jaren behoefte aan een grote instroom van gediplomeerde schilders. Dat komt naar voren uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van werkgeversorganisatie Fosag.

De instroom van nieuwe medewerkers zou minimaal op het huidige niveau moeten blijven. Het afgelopen schooljaar traden 841 vaklieden toe. Voor de totale behoefte tot eind dit jaar houden de onderzoekers van bureau USP een marge aan. Ze gaan uit van 710 tot 1024 mensen. In de komende jaren kan de vraag sterk toenemen. Het USP rekent op een behoefte aan 1200 tot 1300 mensen jaarlijks.

Het is in dat licht bezien van groot belang dat jongeren het vak blijven kiezen, verwoordt woordvoerder Marc van Zanten van het kenniscentrum voor de branche Savantis de boodschap van het onderzoek. En, onderstreept hij, dat bedrijven opleidingsplaatsen blijven bieden.

De sector verwacht de komende vijf jaar meer werk te krijgen, alleen al omdat de totale gebouwenvoorraad stijgt. Toch is de verwachting dat de personeelsbehoefte maar licht toeneemt. Verbetering van de bedrijfsvoering en technische innovatie moeten zorgen dat minder mensen meer werk doen. De belangrijkste reden voor de grotere instroombehoefte is de uitstroom van ouderen.

De instroom wordt jaarlijks bijgehouden. Daaruit blijkt dat deze door de jaren heen vrij constant is geweest.

Regio’s

De verwachte vraag voor de komende jaren werd in het onderzoek ook uitgesplitst per regio. Daarmee wordt duidelijk dat in een aantal regio’s de komende jaren een flinke extra inspanning nodig is om de instroom van vakkrachten op peil te houden. Sommige regio’s zijn op de goede weg, andere moeten nog een tandje bijzetten, begrijpen Fosag en Savantis.

De enquêteurs van USP staken hun licht op bij schildersbedrijven, zelfstandigen en werknemers in de branche. In totaal zijn ruim 1350 bronnen geraadpleegd.

Reageer op dit artikel