nieuws

Utrecht kampioen stedelijk bouwen

bouwbreed

Utrecht is de provincie die in het coalitieakkoord de beste afspraken maakte over binnenstedelijke ontwikkeling. Tot die conclusie komt de coalitie Nu de Stad, die bestaat uit Natuur & Milieu, De alliantie, Twynstra en Gudde, Bouwinvest, AM, NS Poort en Proper Stok Groep. In de provincie verrijzen tot 2030 zo’n 130.000 woningen. Een groot deel […]

Utrecht is de provincie die in het coalitieakkoord de beste afspraken maakte over binnenstedelijke ontwikkeling. Tot die conclusie komt de coalitie Nu de Stad, die bestaat uit Natuur & Milieu, De alliantie, Twynstra en Gudde, Bouwinvest, AM, NS Poort en Proper Stok Groep.

In de provincie verrijzen tot 2030 zo’n 130.000 woningen. Een groot deel hiervan wordt binnen het bestaand stedelijk gebied gebouwd. “Hierdoor wordt het recreatieve ommeland groen gehouden, de mobiliteit beperkt, de natuur gerespecteerd en het draagvlak voor voorzieningen en openbaar vervoer versterkt”, zegt Corné Paris van Twynstra en Gudde. “Het provinciaal bestuur werkt daarmee met verve aan een wervend leef-, vestigings- en investeringsklimaat in de provincie Utrecht.”

Gereputeerde Krol van Ruimtelijke Ordening sluit zich hierbij aan. “Het inzetten op binnenstedelijke ontwikkeling is een van de belangrijkste opgaven voor ons ruimtelijk beleid. Dit is nodig om een aantrekkelijke regio te blijven waar mensen zowel kunnen wonen en werken als recreëren.”

Reageer op dit artikel