nieuws

Sociale partners moeten afspraken maken in cao’s over langer doorwerken

bouwbreed Premium

Werkgevers en werknemers moeten op een aantal fronten afspraken maken in cao’s over langer doorwerken en scholing. Op die manier kunnen ouderen langer in het arbeidsproces blijven. Dat schrijft minister Kamp (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Een duurzame inzetbaarheid, ook in zware beroepen, dat is wat Kamp voor ogen heeft. Een hogere arbeidsparticipatie van ouderen is nodig om de toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Zeker nu de AOW-leeftijd omhoog gaat, is gezond door kunnen werken helemaal een must.

Voor mensen in zware beroepen is het noodzakelijk dat in ieder geval de fysieke zwaarte van het werk verminderd. Momenteel bestaat tweederde van de instroom in de WIA uit mensen die kampen met gezondheidsklachten aan het bewegingsapparaat als gevolg van onder meer slijtage. Technische hulpmiddelen kunnen een deel van de oplossing brengen, maar ook een andere organisatie op het werk.

Kamp schrijft dat het kabinet zich vooral richt op beroepsgroepen in sectoren waar de stand van de techniek achter lijkt te blijven. De stand van de techniek zal eerst in kaart worden gebracht waardoor bedrijven en de arbeidsinspectie een referentiekader krijgen. En als blijkt dat technologische middelen niet voorhanden zijn, wil het kabinet innovatie bevorderen.

Scholingsuitgaven

Een tweede spoor is mensen in zware beroepen tijdig naar andere sectoren te laten uitstromen. Daarvoor is scholing in de meeste gevallen nodig. Om dat te bevorderen gaat het kabinet in ieder geval de drempel voor de fiscale aftrek van scholingsuitgaven verlagen.

Daarnaast wil Kamp sociale partners stimuleren om intersectorale scholing te faciliteren. Dat kan bijvoorbeeld via het zogenoemde Van-werk-naar-werk-budget. Dat wil het kabinet mede financieren door het opzetten van een spaarregeling waarmee werknemers een financiële buffer kunnen opbouwen die zij kunnen gebruiken om een periode tussen twee banen te overbruggen of omscholing te kunnen volgen. Kamp bekijkt nog of hiervoor ook verbreding van de doelstelling van Scholingsfondsen nodig is.

Duurzame inzetbaarheid in individuele bedrijven wil Kamp stimuleren met behulp van de nieuwe regeling van het Europees Sociaal Fonds. Hij gaat daarbij kijken of die regeling ook opengesteld kan worden voor sector- en brancheorganisaties en O&O-fondsen.

Reageer op dit artikel