nieuws

Slopers niet blij met verplichte ontheffing op zaterdagwerk

bouwbreed Premium

Het is onwenselijk dat voor bouw- en sloopwerken op zaterdag een ontheffing nodig is. Dat schrijft de Vereniging van Aannemers in de Sloop (VERAS) in een brief aan minister Donner.

Secretaris Arjan Hol van VERAS vindt het maar merkwaardig dat voor slopen op zaterdag een ontheffing bij de gemeente moet worden aangevraagd ongeacht de werkzaamheden en de geluidsemissie. “Het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden op zaterdag is de reguliere praktijk”, laat hij Donner weten.

Dat de zaterdag geen werkdag zou zijn is des te vreemder omdat in andere regels deze dag wel meetelt. “Ook in het milieurecht, bij het stellen van geluidsvoorschriften aan permanente inrichtingen, wordt de zaterdag als een normale werkdag aangemerkt”, aldus Hol.

De zaak van de ontheffing is een gevolg van de geluidsvoorschriften in het Bouwbesluit. Daarin staat dat bouw- en sloopwerkzaamheden dienen plaats te vinden op werkdagen van 7 tot 19 uur. De definitie van een werkdag in het Bouwbesluit geeft aan dat het gaat om maandag tot en met vrijdag. De sloopaannemers willen dan ook dat Donner het Bouwbesluit op dit punt aanpast door de zaterdag ook als normale werkdag toe te voegen.

Wel blij is de vereniging met het afschaffen van de sloopvergunning. Die gaat vervangen worden door een melding. Dit kan door landelijk uniforme voorschriften in het Bouwbesluit op te nemen voor slopen. VERAS wijst daarbij wel op het belang van adequaat toezicht en waar nodig stringente handhaving op de naleving van de voorschriften.

Ook het opnemen van een stoffeninventarisatie stemt tot vreugde. De vereniging heeft daar al tijden voor gepleit. Die inventarisatie is nodig om te kunnen zorgen voor duurzaam slopen en hergebruik, dan wel nuttige toepassing.

Reageer op dit artikel