nieuws

Scholen ontevreden over rapport

bouwbreed Premium

Scholen die deelgenomen hebben aan een BNA-onderzoek zijn niet blij met de resultaten. Zij staan openbaarmaking van het definitieve rapport ‘Luisteren naar schoolgebouwen’ niet toe. “De uitkomsten staan ter discussie”, aldus Gabriëlle Hulskes van BNA Onderzoek uit Amsterdam. Het rapport meldt dat gebruikers van veel scholen de kwaliteit van het binnenmilieu als onvoldoende ervaren. Uit […]

Scholen die deelgenomen hebben aan een BNA-onderzoek zijn niet blij met de resultaten.

Zij staan openbaarmaking van het definitieve rapport ‘Luisteren naar schoolgebouwen’ niet toe. “De uitkomsten staan ter discussie”, aldus Gabriëlle Hulskes van BNA Onderzoek uit Amsterdam.

Het rapport meldt dat gebruikers van veel scholen de kwaliteit van het binnenmilieu als onvoldoende ervaren. Uit metingen blijkt dat het inderdaad niet altijd in orde is. Bovendien bestaat kritiek op de ruimtelijke vormgeving van grote ruimten en werkplekken.

Op de website van BNA Onderzoek is een verslag verschenen waarin de deelnemende scholen zijn geanonimiseerd en ‘enkele opmerkelijke conclusies’ staan. Een multidisciplinair team heeft tien schoolgebouwen onder de loep genomen, vijf voor basis- en vijf voor voortgezet onderwijs. De gebouwen waren drie tot vijf jaar in gebruik.

BBA Binnenmilieu analyseerde temperatuur, luchtkwaliteit, akoestiek en visueel comfort. Rop Krist van ICS Adviseurs bestudeerde de bouw- en exploitatiekosten. Twee specialisten (Dolf Broekhuizen en Ton Verstegen) interviewden de gebruikers en keken naar het feitelijke gebruik. Grote multifunctionele ruimten vragen veel overleg en begrip. Ze zijn moeilijk te scheiden van ruimten waar ongestoord gewerkt moet kunnen worden. Daarnaast worden individuele werkplekken bijvoorbeeld als bergruimte benut. Het gebruik wijkt vaak af van de bedoeling van de ontwerper.

De gebruikers van alle scholen oordelen min of meer negatief over de luchtkwaliteit en het binnenklimaat. Zij vinden het licht en de akoestiek redelijk of (van twee schoolgebouwen) goed. Bij het meten van de CO2-concentratie komen zeven scholen nu en dan boven de 1000 ppm en drie daarvan soms boven de 1200 ppm. Een verband met de omvang en kosten van de installatie ontbreekt. Driekwart van de gebruikers van de helft van de scholen heeft aan het gebouw gerelateerde gezondheidsklachten.

Reageer op dit artikel