nieuws

Regio’s willen verbod op auto’s met fossiele brandstof in de stad

bouwbreed

Tegen 2050 mogen auto’s die op fossiele brandstoffen rijden de steden niet meer in. Dat adviseert het Comité voor de Regio’s aan de Europese Commissie. Deze Europese denktank van regionale bestuurders en burgemeesters vinden wel dat de Commissie geld beschikbaar moet stellen.

Een aantal nationale regeringen heeft moeite met de hoofddoelstelling van de Europe Commissie om de uitstoot van broeikasgassen door het vervoer met 60 procent te verminderen. Zo niet het Comitévoor de Regio’s. Dat betekent dan wel dat de Commissie nu met praktische maatregelen, concrete tussentijdse doelen en adequate financiële middelen moet komen.

“Gezien de dagelijkse files tijdens spitsuren in onze grote steden en de schade die zij veroorzaken voor onze gezondheid en het milieu, is het klip en klaar dat er zo snel mogelijk moet worden opgetreden. De Europese Commissie lijkt de lat erg hoog te leggen, maar veel van haar doelstellingen zijn te zeer op de lange termijn gericht”, verwoordde Lissabons burgervader Antonio Costa de kritiek.

Een voorbeeld daarvan is nu al het op termijn uitbannen van auto’s die op fossiele brandstoffen rijden uit de steden. In de 2030 zouden nog maar de helft van het aantal auto’s de stad in mogen en in 2050 geen enkele meer. In 2030 moet het stadsvervoer wel CO2-neutraal zijn.

Daarnaast vindt het comitédat nog meer dan nu alle externe kosten van vervoer, zoals sociale kosten, milieuvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s, in de prijs moeten worden meegenomen.

Daarbij moeten de opbrengsten volledig worden gebruikt voor de realisatie van een geïntegreerd en efficiënt vervoerssysteem.

Teleurgesteld is het comitéover het feit dat in het financieel kader van de Commissie voor de jaren 2014-2020 geen nieuw financieringsinstrument is opgenomen voor de medefinanciering van mobiliteitplannen. Dat hadden de bestuurders en burgemeesters wel gevraagd. Zonder een dergelijk instrument is uitvoering van de plannen volgens hen niet haalbaar.

Met de roep om inkomsten van onder meer het Eurovignet in te zetten voor mobiliteit, schaart het comitézich ook achter de Europese bouwfederatie FIEC die al eerder heeft gezegd dat de bestemming van die gelden naar infrastructuur zou moeten. De Europese Commissie wil nog niet verder gaan een bepaald percentage daarvoor te bestemmen.

Reageer op dit artikel