nieuws

Probemen pensioenen op te lossendoor gebruik arbeidspotentieel

bouwbreed

De beste manier om de problemen rond pensioenen in de vergrijzende wereld aan te pakken, is gebruik maken van het arbeidspotentieel. Dat werkt beter dan aanpassing van de pensioenen zelf, vindt Leila Kurki van het Europese Economische en Sociale Comité.

De Finse wees er tijdens een informele bijeenkomst van ministers van Sociale Zaken op dat pogingen om ouderen langer aan het werk te houden door veranderingen in pensioenstelsel of verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot mislukken gedoemd zijn. “Het besef moet doordringen dat toekomstige voeding van pensioenfondsen niet bepaald wordt door de verhouding tussen ouderen en mensen die in een leeftijd zitten dat ze nog kunnen werken, maar door de verhouding actieven-inactieven”, aldus Kurki.

In haar visie is het daarom veel belangrijker ervoor te zorgen dat de arbeidsparticipatie van mensen in een werkbare leeftijd wordt verhoogd. “Dan is het heel goed mogelijk om de groei van het percentage gepensioneerden te beheersen”, vindt zij. Het potentieel aan arbeidszame mensen is daarbij niet beperkt tot jongeren, maar bestaat ook uit werklozen, ouderen, arbeidsgehandicapten en migranten.

Zware beroepen

In haar ogen is het probleem van de arbeidsmarkt dan ook niet zozeer een probleem aan de aanbodkant, maar meer het gebrek aan de juiste kwalificaties bij werkenden en de negatieve houding ten opzichte van bepaalde categorieën werkzoekenden. Daarnaast speelt uiteraard zeker in deze tijd het gebrek aan werkgelegenheid.

Als het doel van de pensioenexercities in de diverse EU-landen alleen maar verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd is, dan moet er volgens haar beleid komen om mensen ook in staat te stellen langer te werken. “Banen moeten zo worden ingericht dat mensen ook daadwerkelijk door kunnen werken tot hun pen­sioen.”

Dat geldt dan zeker voor zware beroepen als de bouw. “Arbeidsomstandigheden moeten aangepast worden aan werknemers in de verschillende leeftijdscategorieën”, hield Kurki de ministers voor.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels