nieuws

Nieuw zwembad Noordwijk aanbesteed

bouwbreed

De aanbestedingstukken voor zwemcomplex Binnenzee worden in de markt gezet. Dit is het resultaat van enkele jaren voorbereidend werk.

BOAG, een bedrijf gespecialiseerd in bouwadvies, begeleidt de gemeente gedurende het hele traject.

Ton van Heemst, woordvoerder van de gemeente: “Het inschakelen van BOAG neemt ons de zorg over de zeer strenge aanbestedingseisen uit handen. Bovendien willen we met dit kostenplaatje van elf miljoen euro alle risico’s zo veel mogelijk uitsluiten.” Overheidssubsidies voor het schoonmaken van het gebied vangen dit deels op. Verder vermarkt de gemeente de projectontwikkeling om zo extra geld te genereren.

Dit project valt onder de zogeheten Ontwikkelingsstrategie Middengebied, waarbij men de zone tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee een kwaliteitsimpuls wil geven.

“We willen de beleving van de natuur, de bollenvelden en laat-19e eeuwse landhuizen die hier verspreid liggen, in ere herstellen,” aldus van Heemst. Architect Roy Gelders heeft daar volgens van Heemst met een “jaloersmakend” ontwerp zijn steentje aan bijgedragen.

Het complex Binnenzee gaat het oude Bollenbad vervangen. Dit bad is zo verouderd dat de exploitatiebijdrage op bijna drie ton is vastgesteld. Desondanks wil de gemeente dit bad openhouden tot het nieuwe complex af is. Dat verklaart ook waarom de gemeente eind 2013 al het nieuwe complex hoopt te kunnen openen. Het voorbereiden van de aanbesteding heeft wel tijd gekost, maar de gemeente is klaar om het gaspedaal in te trappen zodra het project gegund is.

Reageer op dit artikel