nieuws

Nederlandse overheid zet in op nationale aanpak van grondstoffenproblematiek

bouwbreed

Het kabinet gaat zich actiever mengen in de aanpak van de grondstofproblematiek. Beperken, verduurzamen en hergebruiken zijn de toverwoorden.

In navolging van landen als Frankrijk en Duitsland wil ook Nederland komen tot een nationaal grondstoffenbeleid, schrijven staatssecretarissen Atsma (milieu) en Knapen (buitenlandse zaken) in de grondstoffennotitie van het kabinet. Het veiligstellen van de beschikbaarheid en het vergoten van de duurzaamheid zijn de belangrijkste agendapunten. Zo gaat Nederland samen met andere Europese landen bekijken hoe de afhankelijkheid van grondstoffen van buiten de Europese Unie verkleind kan worden. Daarnaast wordt een samenwerking met Japan aangegaan op het gebied van de recycling van en alternatieven voor zeldzame aardmetalen als ijzer, koper en zink.

De prijs van deze metalen loopt al maanden op. De afgelopen maanden steeg vooral de koperprijs van record naar record, voornamelijk vanwege de toemende vraag uit bijvoorbeeld China.

Het kabinet maakte eerder bekend dat het inkoopbeleid van de overheid pragmatischer wordt. Bij de aanbesteding van grote bouwprojecten wordt niet alleen gekeken naar het energieverbruik en de laagste prijs, maar speelt ook de verduurzaming en de beperking van de grondstoffengebruik een rol. Daarnaast gaat Nederland zich in Europa sterk maken voor een centraal grondstofbeleid. De aanpak van de problematiek vraagt om een grootschalige aanpak, vindt het kabinet. Europees waar mogelijk, nationaal waar nodig en waar kansen liggen, is het credo.

Het kabinet benadrukt in de notitie dat grondstoffenvoorziening in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid van bedrijven is. Het bedrijfsleven, ondernemersorganisatie VNO-NCW voorop, moet dan ook een concrete duurzaamheidsagenda uitwerken. Hier moet in staan hoe het gebruik van grondstoffen efficiënter en duurzamer gemaakt kan worden. De overheid onderneemt alleen actie via “gepaste kanalen” zoals de Europese Unie en Wereldhandelsorganisatie (WHO). Daarnaast wil het kabinet de relaties met landen als Japan, China en Australië versterken om grondstoffentoevoer of de leverantie van halffabricaten veilig te stellen.

Ingrijpen is nodig, omdat de Nederlandse economie voor een belangrijk deel drijft op grondstoffen als aardmetalen. Zo berekenden onderzoeksinstituten TNO en CE Delft dat het Nederlandse bruto binnenlands product voor 0,6 procent (2,9 miljard euro) afhankelijk is van koper.

Reageer op dit artikel