nieuws

Nederland steunt voorstellen Europese normalisatie

bouwbreed Premium

Het ontwikkelen van normen moet zoveel mogelijk op Europees niveau plaatsvinden. Met dit voorstel van de Europa Commissie is Nederland het grotendeels eens.

Door normen te harmoniseren worden handelsbelemmeringen weggenomen of voorkomen. Daar is Nederland voorstander van, schrijft staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen aan de Tweede Kamer. Wel heeft hij nog enkele vraagtekens bij de voorstellen van de commissie over een nieuwe richtlijn.

Van groot belang vindt Knapen dat het opstellen van normen op vrijwillige basis, op basis van consensus en door alle belanghebbende partijen gebeurt. Met name aan dat laatste moet nog wat gebeuren. De commissie doet dat door zwak geachte partijen, zoals het mkb, consumenten-, milieu- en maatschappelijke organisaties financieel te steunen. Daar kan Knapen zich in vinden.

Een omissie vindt de bewindsman dat de commissie niets zegt over de toegankelijkheid van de normen. Nederland zelf heeft al actie ondernomen op dit punt. Zo worden normen zoveel mogelijk lastenarm gemaakt en worden normen die dwingend zijn voorgeschreven, gratis verstrekt. Dat is recentelijk aan­ge­kon­digd voor de normen in het Bouwbesluit.

Volgens Knapen maakt het voor de lasten weinig uit of er nationale normen zijn of Europese. Wel verwacht hij dat het Nederlands Normalisatie Instituut NEN zijn werkwijze moet gaan aanpassen.

Reageer op dit artikel