nieuws

Milieudienst toch gekort door Donner

bouwbreed Premium

De Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) worden toch gekort met 100 miljoen. Met dat geld van deze milieudiensten wil minister Donner de sociale werkvoorziening tegemoetkomen en het bestuursakkoord redden. “Een sigaar uit eigen doos”, zo betitelt de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten Annemarie Jorritsma de handreiking van minister Donner. Die had in eerste instantie het idee […]

De Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) worden toch gekort met 100 miljoen. Met dat geld van deze milieudiensten wil minister Donner de sociale werkvoorziening tegemoetkomen en het bestuursakkoord redden.

“Een sigaar uit eigen doos”, zo betitelt de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten Annemarie Jorritsma de handreiking van minister Donner. Die had in eerste instantie het idee dat het bestuursakkoord er helemaal niet zou komen nadat een grote meerderheid van de gemeenten het akkoord over de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening hadden afgekeurd.

Ambities

Die bezuinigingen achten gemeenten nauwelijks haalbaar omdat ze daarbij afhankelijk zijn van de mate waarin zij erin slagen mensen die nu zijn aangewezen op de sociale werkplaatsen, aan een reguliere baan te helpen. Circa 400 miljoen had het kabinet in petto voor de herstructurering van de sociale werkvoorziening. Te weinig, vonden de gemeenten echter. In een laatste handreiking wil Donner nu toch 100 miljoen structureel weghalen bij de RUD’s. Dat geld wil hij opzij zetten om gemeenten die in de problemen komen te helpen. Mocht dat geld niet nodig zijn, dan wordt het aan andere zaken binnen gemeenten uitgegeven.“Op deze manier krijgen we problemen met de ambities die we hebben met de RUD’s die werkzaamheden op milieugebied uitvoeren”, aldus Jorritsma. Volgens de VNG zijn de efficiencyvoordelen die het kabinet voor ogen heeft, niet haalbaar. Het bestuur is het dan ook volstrekt oneens met de bezuiniging.

Ook de sociale werkvoorziening is nog lang niet tevreden met de handreiking van Donner. Volgens branche-organisatie Cedris is die 100 miljoen nog steeds onvoldoende om de 500.000 mensen die op de wet Werken naar vermogen zijn aangewezen, te helpen. Wel vindt de organisatie het winst dat het kabinet inziet dat een extra reservering nodig is.

Recentelijk heeft Cedris samen met de VNG de commissie Westerlaken ingesteld. Die moet bekijken hoe de sociale werkvoorziening haar werk kan doen onder Werken naar vermogen. Daar horen dan ook de financiële randvoorwaarden bij. Jorritsma is overigens wel blij dat minister Donner toch pogingen doet het bestuursakkoord boven water te houden. Vooral de goede afspraken eruit kunnen wat haar betreft direct uitgevoerd worden.

Reageer op dit artikel