nieuws

Koop Groep bouwtmegaschuld op

bouwbreed

Koop Groep staat 300 miljoen euro in het krijt bij de banken. Daarnaast had dochter Hogenboom Benelux vlak voordat het in mei failliet ging een vordering van 90 miljoen euro op de bouwgroep. Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag van curator Henk van Rootselaar. ABN Amro, Friesland Bank en Rabobank zijn de partijen met vorderingen. […]

Koop Groep staat 300 miljoen euro in het krijt bij de banken. Daarnaast had dochter Hogenboom Benelux vlak voordat het in mei failliet ging een vordering van 90 miljoen euro op de bouwgroep.

Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag van curator Henk van Rootselaar. ABN Amro, Friesland Bank en Rabobank zijn de partijen met vorderingen. Kredietverzekeraar Coface Nederland claimt ook 8 miljoen euro.

Pijpleidingenlegger Hogenboom Benelux ging op 16 mei van dit jaar failliet. De ondernemingsraad van het bedrijf betichtte de leiding van Koop Groep ervan het dochterbedrijf moedwillig financieel te hebben uitgezogen. Koop zou zelf in geldproblemen zitten.

Curator Van Rootselaar bevestigt de liquiditeitsproblemen bij Koop Groep. Hogenboom Benelux (voorheen Nacap Benelux) diende als cashcow; het bedrijf behaalde volgens hem “substantiële” winsten. Zo werd in 2009 20 miljoen winst behaald en in 2010 7 miljoen winst. De omzet bedroeg in 2008 128 miljoen euro en in 2009 219 miljoen euro. Cijfers over 2010 zijn nog niet bekend. In 2011 werd 146 miljoen aan omzet gefactureerd.

Knelpunt voor Hogenboom Benelux vormde de centrale bankrekening. Alle betalingen liepen via Koop Groep. “Hogenboom Benelux ontving slechts een vergoeding voor haar kosten, waardoor er een substantiële vordering van Hogenboom Benelux op de holding ontstond van 80 à 90 miljoen euro.”

Doordat Koop zijn dochterbedrijf niet betaalde, werd Hogenboom Benelux volgens Van Rootselaar “geconfronteerd met een steeds groter wordend en structureel liquiditeitsprobleem”. “Smeerlapperij”, betitelde werknemers van Nacap Benelux de handelswijze van het moederbedrijf nog voordat het faillissement uitgesproken was.

Ontmanteling

De banken besloten al eind 2010 de financiering te staken. Gekozen werd Nacap Benelux te “vereffenen”. Zo werden onder meer projecten overgedragen aan Nacap BV, de enige aandeelhouder van verschillende Nacap-vestigingen vallend onder Koop Groep. Een aanzienlijk deel van de vierhonderd werknemers volgden het werk. Ook was het plan 45 miljoen euro aan dividend uit te keren aan de aandeelhouders, voormalig directieleden Henk Koop en Cor Boonstra. Deze “buitengerechtelijke” ontmanteling werd volgens Van Rootselaar halverwege gestaakt; vlak daarna werd surséance aangevraagd.

Koop reageert desgevraagd dat er van liquiditeitsproblemen bij de groep op dit moment geen sprake is. “We kunnen zonder enig probleem aan onze verplichtingen voldoen”, zegt directiesecretaris Paul van Soest.

Reageer op dit artikel