nieuws

Interview: Zon, zee en onderzoek in Sulawesi, Indonesië

bouwbreed

Interview: Zon, zee en onderzoek in Sulawesi, Indonesië

Guido van der Salm, Robert Slijk, Leon Schadee, Paul Notenboom en Patrick Knook doen een masters civiele techniek aan de TU Delft. Als onderdeel van de opleiding gaan ze voor een project 10 weken naar Manado, Sulawesi om kusterosie en landaanwinning te onderzoeken. Hun belevingen en bevindingen zijn te volgen op projectmanado.com

In hoeverre is dit project uniek?

“Het concept van zo’n project waar studenten met verschillende Masters richtingen aan meedoen bestaat al jaren. Maar op deze locatie, in Indonesië, starten wij dit project op.”

Hoe is dit tot stand gekomen?

“Het initiatief voor een project als dit ligt bij de studenten zelf. Het onderwerp erosie en landaanwinning kwam van het Indonesische Ministery of Public Works. Zij hebben contact met een professor aan de TU. Via hem kwamen we met die mensen in contact, en van daaruit moesten wij alles regelen zoals werkplekken, sponsoring, projectplan.”

Ze hebben dus wel aangegeven waar jullie onderzoek zich op moet richten?

SDLqWe hadden een zeer algemene richting, vanuit onze master-specialisaties. Maar de mensen van de universiteit bij Manado kwamen met het specifieke onderwerp omdat ze door de tsunami’s van afgelopen tijd tegen praktische problemen aanliepen, zoals landerosie.”

Waarom studenten in plaats van een bureau van experts?

“Uiteindelijk zijn we ook verbonden aan de plaatselijke universiteit daar, en die hebben belang bij een samenwerking met de TU. Wij zijn relatief goedkope krachten en we hebben toch flink wat kennis in huis. We kunnen in ieder geval een onderbouwd advies achterlaten op basis van gericht onderzoek.”

Dit wordt dus ook jullie eerste mogelijkheid om de geleerde theorie in praktijk te brengen.

“Jazeker. En hier gaan de mensen in Manado wellicht er nog echt iets mee doen. Dat is ook direct waarom de bedrijven die ons sponsoren geïnteresseerd zijn in wat we doen, want als wij met een goed advies komen, is dat voor hen iets waar zij hopelijk iets mee kunnen in een later stadium.”

Jullie hebben het op jullie website over ‘stakeholders’. Wie bedoelen jullie daar precies mee?

“Betrokkenen bij het project. Wellicht ook natuurorganisaties, vanwege het gebied waar we zitten. En misschien wel partijen die we nu nog niet kennen. Dit zal duidelijker worden zodra we daar zijn. En uiteraard sponsors. Zij kunnen ons van kennis en lokale expertise voorzien, en dus als steuntje in de rug dienen.”

Het project duurt wel maar tien weken.

“Des te belangrijker en nuttiger dat we gebruik kunnen maken van de kennis van onze sponsors, want het wiel opnieuw uitvinden is een verspilling van tijd en geld. We kunnen dus efficiënter werken. We willen ook met een afgerond, compleet advies thuiskomen.”

Reageer op dit artikel