nieuws

interview HUGO GASTKEMPERZeldzame amfibieën spoelen weg

bouwbreed

Vele kikkers, padden en andere amfibiesoorten sterven doordat ze in straatkolken terechtkomen. De Stichting Rioned, belast met gemeentelijke watertaken en de Stichting Ravon, die zich sterk maakt voor de bescherming van amfibieën en reptielen, slaan de handen ineen om hier een oplossing voor te vinden. Directeur Hugo Gastkemper van Rioned licht de situatie toe.

Hoe is dit precies aan het licht gekomen?

“Stichting Ravon nam contact met ons op nadat zij alarmerend veel telefoontjes met meldingen kregen van amfibieën die het riool in gespoeld waren. Toen werd het tijd voor een onderzoek.”

Waarom is dit eigenlijk een probleem?

“Omdat een aanzienlijk aantal amfibieën sterft doordat ze op hun tocht van de plek van hun overwintering naar hun voortplantingsgebied weggespoeld worden. Een aanzienlijk aantal overleeft dit niet, en dit heeft een negatieve impact op de amfibieënpopulatie. Bovendien spoelen er vaak zeldzame exemplaren weg.”

Dus een onderzoek is echt nodig?

“Jazeker. De sterfte is te groot om te negeren.”

Zijn er specifieke plaatsen in Nederland waar dit probleem zich heviger voordoet dan elders?

“Voor de voorstudie die gedaan is zijn zes plekken met bekende migratieroutes bestudeerd, en daar was het uiteraard het ergst. De beestjes leggen enorme afstanden af, en als ze dan bij een weg komen, volgen ze automatisch de stoepranden. Vroeger of later komen ze dan rioolputten tegen.”

Is het dit jaar erger dan voorheen?

“Dat weten we niet, omdat het tot nu toe maar één keer onderzocht is. We zijn wel van plan om het te monitoren en volgend voorjaar, bij de volgende migratie, weer onderzoek te doen.”

Hoe bent u van plan dat aan te pakken?

“We coördineren onze acties sowieso met Stichting Ravon. Ook gemeentes worden ingeschakeld. Werkgroepen van vrijwilligers van Ravon zullen dan op pad gaan om gegevens te verzamelen – ja, vooral door zelf afvoerputten te inspecteren.

Aan de hand daarvan kunnen we dan inventariseren en zien of dit verschijnsel al dan niet verergert.”

Reageer op dit artikel