nieuws

Hooijmaijers negeerde ambtenaren

bouwbreed

Ambtenaren concludeerden al in 2006 dat de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer voor Noord-Holland te risicovol was. Toenmalig gedeputeerde Ton Hooijmaijers sloeg hun advies echter in de wind.

Het project zou de provincie tussen de 54 en 100,5 miljoen euro gaan kosten, luidde de berekeningen destijds. Vooral het feit dat de financiële risico’s voor marktpartijen Boskalis en Volker Wessels, verenigd in consortium Lago Wirense, vele malen lager waren baarde de ambtenaren zorgen. Bovendien was er sprake van een “wederzijds gebrek aan oplossend vermogen en onderling vertrouwen” tussen de marktpartijen en het provinciaal bestuur. “Verwacht mag worden dat bij elke kleine tegenslag in de toekomst alle discussies weer opnieuw beginnen.”

Hooijmaijers dacht daar anders over. Volgens hem werden de risico’s te prominent beschreven. Hij liet in de nota een paragraaf opnemen waarin hij benadrukte dat de “financiële risico’s aanzienlijk zijn verminderd”. De bewindsman adviseerde Gedeputeerde Staten dan ook om gewoon in te stemmen met de plannen. Dit gebeurde dan ook. In maart 2008 werd het project goedgekeurd door Provinciale Staten.

Het Wieringerrandmeer zou een waterverbinding tussen het IJsselmeer en het Amstelmeer moeten worden. Rond het geplande meer moesten ongeveer tweeduizend woningen verrijzen. Met het project zou zo’n 300 miljoen euro gemoeid zijn.

November vorig jaar haalde de provincie de stekker uit het project, vanwege de te grote financiële risico’s. Lago Wirense kreeg 11 miljoen euro van Noord-Holland. Daarnaast was de provincie 30 miljoen euro kwijt aan grondaankopen voor het project en ruim 11 miljoen euro aan voorbereidingskosten.

Gefaald

Dat een gedeputeerde zijn zienswijze in een ambtelijke nota laat opnemen is ongebruikelijk, maar niet onrechtmatig, concluderen onderzoekers van het bureau IRS, dat namens de provincie onderzoek deed naar de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer en de Bloemendalerpolder. IRS stuitte op een aantal mogelijke integriteitschendingen die alle “direct gerelateerd zijn aan de bestuurder Hooijmaijers”. Over de oud-gedeputeerde velt IRS echter geen oordeel, omdat de Rijksrecherche al onderzoek naar hem doet.

De betrokken ambtenaren treffen geen blaam. De onderzoekers vinden wel dat het integriteitsbeleid van de provincie heeft gefaald. Ambtenaren voelden zich nauwelijks vrij om eventuele misstanden te melden. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven in een reactie aan dit te willen verbeteren.

Reageer op dit artikel