nieuws

Grote corporaties gaan meer investeren, kleine minder

bouwbreed Premium

Kleine en middelgrote corporaties met minder dan 10.000 woningen verwachten de komende jaren minder te investeren, grote corporaties verwachten daarentegen een toename. Dat constateert onderzoeksbureau Finance Ideas.

Het verminderen van investeringen van de kleinere corporaties is deels het gevolg van de intrede van de huurtoeslag, die de corporatiesector vanaf 2014 jaarlijks 600 miljoen euro gaat kosten. Een kwart van alle corporatiedirecteuren gaat als gevolg van de toeslag de huren verhogen.

De kleine corporaties maken zich volgens het onderzoek ook meer dan de grote zorgen over de administratieve scheiding die zij aan moeten brengen tussen het sociale vastgoedbezit en de rest.

Kostenbeheersing is de laatste maanden het belangrijkste thema geworden voor alle corporaties. Financiering is daarna een belangrijk aandachtspunt. De corporaties verwachten dat het financieren van projecten die buiten het sociale werkgebied vallen, duurder zal worden. Nu betaalden corporaties nog een 0,5 tot 1 procent voor ongeborgde leningen.

Het komend kwartaal zal 1,0 tot 1,5 procent extra rente betaald moeten worden bij de financiers.

Reageer op dit artikel