nieuws

Einde aan regeling duurzame warmte

bouwbreed

De subsidieregeling voor duurzame warmte voor bestaande woningen stopt. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie steekt liever geld in de nieuwe stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+).

De regeling ging in per september 2008. Tot eind vorig jaar werd in totaal 40 miljoen euro aan subsidie verstrekt. Hiermee zijn volgens Verhagen circa 27.000 woningen voorzien van een zonneboiler, warmtepomp of kleine warmte-krachtkoppeling. Doel van de subsidie was om de markt voor deze apparatuur voor eind 2010 op gang te brengen. Dat is “niet in voldoende mate” gelukt, concludeert Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer. “De noodzakelijke en door de sector voorgespiegelde kostenreducties door leereffecten en schaalvoordelen zijn vrijwel uitgebleven.”

Hierdoor levert de maatregel volgens de minister te weinig op. Hij investeert liever in “kosteneffectieve maatregelen om meters te maken”, zoals de nieuwe stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+). Volgens Verhagen wordt met deze regeling “per euro belastinggeld meer groene energie opgewekt”.

Onduidelijk

Verhagen geeft toe dat lang onduidelijk was of de regeling zou doorgaan. Daarom krijgen woningeigenaren die voor 17 februari dit jaar een installatie hebben aangeschaft en subsidie hebben aangevraagd, alsnog geld van de overheid.

Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche Uneto VNI is teleurgesteld over het besluit. Voorzitter Marcel Engels stelt dat het nog te vroeg is om een conclusie te trekken over schaalvoordelen en leereffecten. “Investeringen in energiebesparing zijn gebaat bij een consistent lange termijn overheidsbeleid. Het kabinet laat met dit besluit het tegendeel zien. Op deze manier raakt Nederland nog verder achterop bij het realiseren van de Europese energiebesparingsdoelstellingen.” Volgens Engels zijn “veelbelovende technieken” als zonneboilers, warmtepompen en micro warmte-krachtkoppeling nu weer terug bij af.

Reageer op dit artikel