nieuws

Dertig toezichtregio’s vervangen milieutaken gemeenten

bouwbreed

Dertig toezichtregio’s vervangen milieutaken gemeenten

In plaats van 25 regionale uitvoeringsdiensten (rud) die de milieu- en bouwtaken moeten overnemen van gemeenten, provincies en waterschappen komen er 30. Dat zegt Sybilla Dekker, aanjager van de rud’s namens het kabinet.

Het extra aantal toezichtregio’s komt vooral voor rekening van Gelderland, die er zeven krijgt.  Het was altijd de bedoeling het aantal rud’s te laten aansluiten bij de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Voor het Openbaar Minister zijn die korte lijntjes van belang, omdat ze dan sneller kan ingrijpen als er iets misgaat.  Dekker is zich ervan bewust dat het aantal van 25 “heilig was”, maar is niettemin tevreden over het voorlopige resultaat. “Er is een enorme slag gemaakt. Dit komt vanuit de gemeenten, provincies en waterschappen zelf. Draagvlak is op dit moment belangrijker dan het aantal.” 


Over de regionale handhavinginstanties, naar het idee van de commissie Mans uit 2008, is de afgelopen maanden veel te doen geweest. De opzet van de rud’s, is al langer onderdeel van een discussie tussen gemeenten en het kabinet over een bezuiniging van 100 miljoen euro. Dekker noemt het politieke gegeven dat de operatie rud’s 100 miljoen euro moet opleveren “niet handig”. Toch gaat ze er vanuit dat de ‘omgevingsdiensten’ vanaf januari 2013 operationeel zijn. Nog niet alle gemeenten voelen voor schaalvergroting. Ongeveer tien procent moet nog over de streep getrokken worden, aldus Dekker. Staatssecretaris Atsma (Milieu) komt eind deze week met een Kamerbrief over de rud’s.

Lees meer over rud’s op de site Uitvoering met ambitie

Reageer op dit artikel