nieuws

Croon brengt jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen uit

bouwbreed

Croon staat, door de aard van zijn activiteiten, midden in de samenleving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben ze bij Croon dan ook hoog in het vaandel staan. Daarbinnen neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. Dat zien we onder meer aan alle technische toepassingen in gebouwen en objecten en aan de manier van werken. Bij alle projecten die Croon aanneemt, zien ze het als hun verantwoordelijkheid, de kwaliteit van de leef- en werkomgeving van de eindgebruiker, te behouden en te verbeteren. Croon ontwikkelt beleid aan de hand van de drie P’s : People, Planet en Profit. Het jaarverslag is volgens deze indeling geschreven.

Reageer op dit artikel