nieuws

Corporaties hebben voor 21 jaar bouwgrond

bouwbreed

Woningcorporaties hebben sinds 2006 hun grondposities meer dan verdubbeld. Vooral corporaties die aankopen deden zonder grondbeleid, hebben veel grond alweer fors moeten afwaarderen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). In totaal moesten de corporaties in 2009 87 miljoen afwaarderen. Door de verdubbeling van de grondvoorraad hebben de corporaties zo veel ruimte in handen dat ze de komende 21 jaar 680.000 nieuwbouwwoningen kunnen bouwen. De corporaties hebben voor 2,1 miljard euro aan grondposities. In 2006 bezaten de volkshuisvesters nog net geen 1 miljard. Wel is het aankooptempo in het eerste crisisjaar (2009) gezakt. De corporaties kochten toen ‘slechts’ voor 190 miljoen euro aan nieuwe grond in.

Uit het onderzoek van CFV blijkt dat steeds meer corporaties zich de afgelopen vijf jaar op de grondmarkt hebben gestort. Het aandeel corporaties met grondposities steeg van 37 procent (2006) naar 56 procent (2009).

CFV meent dat veel corporaties te veel risico hebben genomen. Opvallend is bijvoorbeeld dat bestuurders soms een mandaat kregen tot 5 miljoen euro, zonder dat een grondaankoopbeleid was geformuleerd. Pijnlijk is dat corporaties zonder beleid het meest op hun grond moesten afwaarderen.

Ook opmerkelijk is volgens de toezichthouder dat maar de helft van de corporaties in een beslisdocument een exit-strategie liet opnemen. Corporaties zeggen moeite te hebben met het beoordelen van risico’s. Zij gaan in veel gevallen af op advies van hun accountant en marktpartijen.

Kadaster

Helemaal lukraak zijn de aankopen door de corporaties ook niet. Voordat een besluit tot grondaankoop wordt genomen, wordt door ruim 80 procent van de corporaties het Kadaster geraadpleegd, terwijl twee derde van de corporaties ten behoeve van de prijstoetsing of balanswaardering een actueel taxatierapport gebruikt. Als de twee taxatierapporten (koper en verkoper) te veel afwijken, wordt meestal een derde taxatie uitgevoerd.

Dat corporaties nog moeten wennen aan risicomanagement blijkt uit het feit dat meer dan de helft van de corporaties die een beleid zeggen te hebben, dit beleid het afgelopen half jaar is ge(her)formuleerd.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels