nieuws

Belgische bouw ziet vacatures snel toenemen

bouwbreed Premium

Vlaanderen telt 80 procent meer vacatures voor bouwvakkers dan een jaar geleden. Tegelijkertijd is het aantal werkzoekende bouwvakkers in vergelijking met mei vorig jaar met 14 procent gedaald. In Nederlandstalig België zijn ongeveer 5.000 bouwvakarbeiders (5 procent) méér aan het werk dan in 2010.

“Er is dus volop werk in de bouw, een sector die intussen is uitgebreid met tal van nieuwe milieu- en energieactiviteiten”, aldus de aannemersorganisatie Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). In verband met het einde van het schooljaar roept de VCB de afgestudeerden op voor de bouw te kiezen, hetzij voor hun eerste baan, hetzij voor hun verdere studies.

Genoemde cijfers hebben alleen betrekking op bouwvakarbeiders. De VCB wijst erop dat er tegelijkertijd in de sector een groeiend tekort bestaat aan technisch geschoold middenkader en dan vooral aan werfvoorbereiders, werfleiders, calculatoren en installatietechnici. De sector is niet alleen op zoek naar afgestudeerden uit het secundair onderwijs maar ook naar hoger geschoolden (bachelors en masters).

Volgens de VCB heeft de werkgelegenheid in de Vlaamse bouw de laatste jaren weinig geleden door de crisis en is zij relatief stabiel gebleven. Op dit ogenblik is er zelfs sprake van een forse stijging van het aantal werknemers in de sector. Naast traditionele bouwberoepen zoals metselaars, vloerders en dakdekkers zijn in de bouw tal van nieuwe beroepen opgekomen zoals bodemsaneerders en installateurs van hernieuwbare energie. VCB-directeur Marc Dillen: ”De bouw evolueert zeer snel naar een hightechsector. Het is te weinig bekend dat ook de bouw voor hoog-technologisch geschoolden grote mogelijkheden biedt.”

Reageer op dit artikel