nieuws

aanb flexibeler

bouwbreed

Ondernemers klagen steen en been over de administratieve rompslomp en de daarmee gepaard gaande hoge kosten die zij moeten maken voor een inschrijving op een overheidsopdracht.

Risicoanalyses van professionals kunnen klachten ondervangen

Die klachten zijn vaak terecht. Van een eenvoudige aanbesteding heeft al gauw vijftig tot zeventig procent van het aanbestedingsdocument betrekking op allerlei procedurele voorschriften. En waar het werkelijk om gaat, het programma van eisen, is vaak onderbelicht.

De klachten hebben vooral betrekking op de hoeveelheid gegevens die bedrijven voor de selectie moeten indienen en eisen die te hoog zijn of onnodig. Klachten die al deels kunnen worden ondervangen door risicoanalyses uit te voeren: welke eisen zijn werkelijk nodig om tot een verantwoorde selectie te komen. Voor een belangrijk deel zijn die klachten terug te voeren op een weinig professionele aanpak van aanbestedingen. Klachten over aanbestedingen van nutsbedrijven, hoort men nauwelijks. Reden: inkoop is daar in handen van inkoopprofessionals. Meer regels is dus niet de oplossing!

Verbeterprogramma

De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement heeft samen met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het programma Purchasing Excellence Publiek (PEP) ontwikkeld. Dit verbeterprogramma helpt publieke organisaties systematisch inkoopprocessen te analyseren en te verbeteren. Overheden die voldoen aan de ‘PEP-normen’ zouden net zoals de nutssector in aanmerking moeten komen voor een flexibeler aanbestedingsregime. Wanneer uit een audit blijkt dat een overheidsorganisatie niet meer aan deze normen voldoet, valt zij terug onder het oude aanbestedingsregime.

PPS Adviseurs Overheidsopdrachten en co-auteur van het handboek ‘Aanbesteden doe je zo’

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels