nieuws

Zorg over legionellabestrijding

bouwbreed Premium

Fysische beheerstechnieken en fotochemisch beheer mogen volgens het nieuwe Drinkwaterbesluit vanaf 1 juli overal worden gebruikt om legionella te bestrijden. Dat is niet zonder risico, waarschuwt Will Scheffer van TVVL.

Nu nog is toepassing van de alternatieve technieken beperkt tot ‘prioritaire’ instellingen als ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Volgens Scheffers van TVVL, Platform voor mens en (installatie) techniek, is de huidige legionellabestrijding doeltreffend; regelmatig doorspoelen van waterleidinginstallaties met water van 60 graden Celsius. “De bacteriën overleven die temperatuur niet”, verklaart hij. Verder wordt de groei van de micro-organismen beperkt door drinkwaterleidingen voldoende koud te houden. Legionellabacteriën kunnen ook worden bestreden door ze vlak achter de watermeter uit het water te zeven met onder meer membranen of microfilters of door ze inactief te maken.

“Tot nog toe bepaalt de Ladder van VROM op welke manieren de legionellabacterie moet worden bestreden”, zegt Scheffer. Thermisch beheer is de eerst aangewezen methode, gevolgd door achtereenvolgens fysisch, elektrochemisch en chemisch beheer.

Het nieuwe Drinkwaterbesluit staat toe dat fysische beheerstechnieken en fotochemisch beheer per 1 juli overal mogen worden toegepast. “Voor deze technieken wordt geen onderscheid meer gemaakt in prioritaire locaties en locaties waarvan de beheerder is gebonden aan zijn zorgplicht”, zegt Scheffer. Ook het onderscheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw verdwijnt.

Tegemoetkoming

Scheffer ziet in de versoepeling een tegemoetkoming aan partijen die het gebruik van minder warmtapwater met een lagere temperatuur willen bevorderen. “Aanbieders van alternatieve technieken zullen er met nadruk op wijzen dat met hun producten minder energie voor warmtapwater nodig is. Daarmee denken ze hun marktaandeel te kunnen vergroten.”

Tapwater dat minder warm hoeft te zijn, kan op een andere manier worden verwarmd dan door het verstoken van gas of het inschakelen van een elektrisch element. Zodra hernieuwbare energie wordt voorgesteld om tapwater te verwarmen “gaan andere argumenten een rol spelen”, meent Scheffer.

Op papier lijkt een lagere temperatuur niet ten koste te gaan van de veiligheid, maar de alternatieve technieken scheppen schijnveiligheid, meent Scheffer. Ze wekken de indruk dat de achterliggende leidingwaterinstallatie altijd veilig is. “Maar het beheer daarvan is complex en de alternatieve technieken maken het nog complexer!”

Met Aqua Nederland, branchevereniging van waterbehandelaars, studeert de TVVL op de gevolgen van de nieuwe regels. Op 21 juni bespreekt de TVVL deze op het tweede Nationaal Congres Sanitaire Technieken.

Reageer op dit artikel