nieuws

Vierduizend woningen in IJsseldelta

bouwbreed

In het gebied tussen Kampen, de IJssel en het Drontermeer moeten tot 2030 bijna vierduizend woningen gebouwd worden. Dat is te lezen in de planstudie IJsseldelta-Zuid die de provincie Overijssel aan staatssecretaris Atsma (infrastructuur en milieu) heeft gestuurd.

Met de gemeente Zwolle is afgesproken dat circa 1100 woningen die eigenlijk ten noorden van Zwolle gepland waren, aan de bypass worden gebouwd. De gemeente Kampen bouwt de komende jaren in totaal 3800 woningen, waarvan bijna de helft onderdijks, dertig procent op een nog aan te leggen klimaatdijk en 22 procent rond het station. Inmiddels zijn 511 van deze woningen gereed.

De Gelderse gemeenten Hattem en Oldebroek, die niet in het plangebied liggen maar wel bouwplannen in de planstudie lieten opnemen, rekenen samen op 1265 woningen, waarvan 301 reeds voltooid zijn.

In totaal gaat ongeveer 670 hectare van de tussen Zwolle en Kampen gelegen IJsseldelta op de schop. De aanleg van een bypass van de IJssel bij Kampen en de zomerbedverlaging vormen het zwaartepunt van de werkzaamheden. Over de daadwerkelijke uitvoering hiervan moet nog een beslissing worden genomen. Haast is hierbij wel geboden. Om de binnen Ruimte voor de Rivier afgesproken deadline in 2015 te halen, moet de voorbereiding van het project deze zomer starten.

De uitvoering van het project is in twee fasen opgeknipt. In de eerste periode (2013-2015) wordt de verlaging van het zomerbed gecombineerd met de aanleg van de dijken van de bypass en de inrichting van het gebied. Ook wordt het woongebied opgehoogd. De tweede fase begint in 2021. Dan worden de waterstaatkundige werken aangelegd, die nodig zijn om de bypass z’n werk op het gebied van waterveiligheid te kunnen laten doen. Volgens de huidige planning is de gebiedsontwikkeling in 2030 klaar.

Bij het project zijn 11 overheden en 18 maatschappelijke organisaties betrokken. Het geld komt van het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeenten in de omgeving. Overijssel heeft 78,8 miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van de bypass. De gemeente kampen legt 10 miljoen bij en uit het Nota Ruimtebudget 22,4 miljoen euro. Het Rijk trekt ruim 97 miljoen uit voor de waterveiligheidsmaatregelen. Daarvan is 46,1 miljoen voor de zomerbedverlaging en 51 miljoen voor de bypass. Voor de aanleg van kunstwerken, de tweede fase van het project, is 117 miljoen euro vrijgemaakt. Atsma bespreekt de planstudie volgende week met de Tweede Kamer. Daarna neemt de staatssecretaris een beslissing over het project.

Reageer op dit artikel