nieuws

Van Gelder wapent zich tegen lange vorstperiodes

bouwbreed

Gww-aannemer Van Gelder gaat zich beter wapenen tegen langdurige vorstperiodes zoals die zich afgelopen jaar voordeden.

Dat schrijft topman Evert van de Poll in het jaarverslag over 2010. De bestuursvoorzitter constateert dat de bedrijven van Van Gelder onvoldoende ingesteld waren op de vorstinval aan het begin en het einde van het vorige jaar. De onderneming verloor daardoor miljoenen euro’s aan omzet.

“Achteraf kunnen we stellen dat de organisatie van geen van de werkmaatschappijen waren voorbereid op een dergelijke situatie”, aldus Van de Poll. “Om in de toekomst de financiële gevolgen van winters van deze omvang beheersbaar te maken zijn en worden de nodige maatregelen genomen, met als consequentie: veranderingen in de personele en materiële sfeer.”

Met name Van Gelder Rail, dat kabels en leidingen onder en langs het spoort aanlegt, werd zwaar getroffen. Door het slechte weer en een gebrek aan werk in met name het eerste half jaar, liepen de opbrengsten van het onderdeel met 28 procent terug. Daarbij werd een verlies geleden van 5,7 procent op de omzet.

De andere werkmaatschappijen wisten het omzetverlies beperkt te houden, waardoor de opbrengsten van de hele groep uiteindelijk met ‘slechts’ 2,6 procent daalden tot 190 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat kwam uit op 3,2 miljoen. Hoewel dat 200.000 euro meer is dan in 2009, is Van de Poll niet tevreden. “Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening van 1,2 procent is te laag en zal verbeterd moeten worden.” Onder aan de streep hield Van Gelder 3,4 miljoen over.

De infrabouwer uit Elburg wil zijn betrokkenheid bij grote integrale projecten komende jaren verder vergroten. Afgelopen jaar investeerde het bedrijf volgens Van de Poll al fors in “de grote veranderingen die bij design- en constructwerken gevraagd worden.”

Ook zal het bedrijf, dat ruim zeshonderd werknemers telt, extra gaan inzetten op ketensamenwerking. Dit in een poging de faalkosten verder terug te dringen.

Reageer op dit artikel