nieuws

Structuurvisie project Brainport Oost afgerond

bouwbreed Premium

De structuurvisie voor Brainport Oost, een gebied ten oosten van Eindhoven, is voltooid. Dat heeft de Noord-Brabantse statencommissie Mobiliteit en Financiën bekendgemaakt. De commissie stelt een verbreding van de N279 voor in combinatie met de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg langs het Wilhelminakanaal. De voorkeur gaat uit naar een gefaseerde aanpak. Eerst wordt de N279 […]

De structuurvisie voor Brainport Oost, een gebied ten oosten van Eindhoven, is voltooid. Dat heeft de Noord-Brabantse statencommissie Mobiliteit en Financiën bekendgemaakt.

De commissie stelt een verbreding van de N279 voor in combinatie met de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg langs het Wilhelminakanaal. De voorkeur gaat uit naar een gefaseerde aanpak. Eerst wordt de N279 aangepakt, wordt gekeken of een ontsluitingsweg noodzakelijk is.

Naar verwachting nemen Provinciale Staten op 1 juli een besluit over de structuurvisie. In Brainport Oost maakt de provincie strategische ruimtelijke keuzes voor wonen, werken en bereikbaarheid. Daarvoor moet de provinciale Structuurvisie ruimtelijke ordening deels worden aangepast. Het gaat om wijzigingen en aanvullingen in de stedelijke structuur, de groenblauwe structuur en de infrastructuur.

Brainport Oost is een van de negen provinciale gebiedsontwikkelingen in de Structuurvisie ruimtelijke ordening. Het is een gezamenlijk project van het Rijk, de provincie en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en behelst het oostelijk deel van de Brainportregio (Eindhoven-Helmond).

Reageer op dit artikel