nieuws

Spotprijzen

bouwbreed

Niets zo vervelend als een ‘kiloknaller’ die ver onder uw nette marktconforme aanbieding duikt, waaraan u veel tijd heeft besteed. Daardoor ziet uw aanbieding eruit alsof u de aanbesteder het vel over de oren wilt halen. En er is zo weinig dat u er aan kunt doen. Stiekem hoopt u dat deze opdracht onder kostprijs […]

Niets zo vervelend als een ‘kiloknaller’ die ver onder uw nette marktconforme aanbieding duikt, waaraan u veel tijd heeft besteed. Daardoor ziet uw aanbieding eruit alsof u de aanbesteder het vel over de oren wilt halen. En er is zo weinig dat u er aan kunt doen. Stiekem hoopt u dat deze opdracht onder kostprijs hem financieel de das om zal doen, of dat de opdrachtgever ervaart dat ‘alle waar naar zijn geld’ is.

Een paar architecten hebben dit laatst ervaren, en een opmerkelijke actie ondernomen. Maar daar kom ik zo op. Eerst de feiten. Een school heeft architectenwerkzaamheden aanbesteed. Het betrof een niet-openbare procedure, bestaande uit een selectiefase en een gunningsfase. Het gunningscriterium was de economisch meest voordelige inschrijving. Vijf architecten mochten door, er won er uiteraard maar één.

Maar voordat de opdracht werd gegund, hebben de vier verliezers een brief gestuurd naar de winnaar met de volgende inhoud:

“Wij hebben allemaal ingeschreven voor het *naam school* in *plaats. Wij hebben ons gezamenlijk verbaasd over jullie inschrijving. Wij zijn inmiddels, het blijft bitter, een beetje gewend aan collega’s die voor scherpe bedragen inschrijven maar dit is volkomen nieuw. Jullie schrijven in voor bijna een kwart van het gemiddelde van de overige vier inschrijvers! Wij zitten zeer dicht op elkaar met twee uitschieters van zo’n 10 procent. Wij realiseren ons dat het moeilijke tijden zijn maar met dit soort extreem lage inschrijvingen kunnen we onze opdrachtgevers niet naar behoren van dienst zijn. Het zal leiden tot een negatieve spiraal waardoor er verdere prijsdruk ontstaat waar uiteindelijk de architectuur, de gebruikers, de opdrachtgevers en wij als beroepsgroep de dupe van worden. Graag willen wij jullie verzoeken je nogmaals af te vragen of jullie eigen bureauorganisatie maar ook wij als collega’s gebaat zijn bij de weg die jullie op deze wijze bewandeld hebben maar ook zullen vervolgen. Dit zowel in professionele als collegiale zin. Daarnaast vragen wij jullie met klem je uit de procedure terug te trekken om zo te voorkomen dat wij met zijn allen in de verdrukking raken. Wij hebben goede aanleiding om te denken dat de opdrachtgever hiervoor open staat.”

Het verbaast mij niet dat de brief is geschreven, maar het verbaast mij evenmin dat de winnaar zich niets van deze gezamenlijke hartenkreet aantrok.

Dan maar naar de rechter. Die luistert niet naar markteconomische motieven, enkel naar juridische. De eis werd op de volgende manier ingekleed. De verliezer sprak niet de winnaar, maar de aanbesteder aan. De verliezer stelde dat de aanbesteder ten onrechte de inschrijving van de winnaar niet ongeldig heeft verklaard in verband met een abnormaal lage prijs. Immers, zo stelde de verliezer, de aanbesteder was verplicht de procedure als bedoeld in artikel 56 van het Bao te volgen nu duidelijk sprake was van een abnormaal lage prijs.Daar was de aanbesteder het niet mee eens. Ze stelde – heel simpel – dat nu ze niet voornemens was geweest de inschrijving van de winnaar terzijde te leggen, zij ook niet verplicht was om de procedure ex artikel 56 Bao te volgen. Want die geldt alleen wanneer je overweegt de inschrijving terzijde te leggen. Daarnaast zou de verliezer geen bezwaar toekomen in verband met het niet terzijde leggen van de inschrijving van de winnaar op grond van de lage prijs.

De verliezer trok nog meer argumenten uit de kast. De extreem lage prijs zou prijsdumping en oneerlijke concurrentie zijn. In Italië en in Duitsland zou – volgens de verliezer – deze inschrijving ongeldig moeten worden verklaard. Maar ja, we zijn hier niet in Italië of Duitsland. En in Nederland bepaalt uitsluitend de aanbesteder of er sprake is van een abnormaal lage inschrijving. En dat geldt alleen in verband met het voornemen deze terzijde te leggen, niet om te overwegen de abnormaal lage inschrijving te accepteren.

Of goedkoop duurkoop is, moet nog maar blijken. Maar deze architect heeft duidelijk geen vrienden gemaakt. Hopelijk was de klus het voor hem ook op lange termijn waard.

Plas Bossinade Advocaten

Kort geding rechtbank Alkmaar, 31 maart 2011

Reageer op dit artikel