nieuws

Slank ministerie stelt prioriteiten

bouwbreed

Het ministerie van Infrastructuur beperkt zich tot bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Tegelijk schrapt minister Schultz twee beleidsafdelingen en honderden banen.

Het ministerie bestaat vanaf 1 januari uit drie directoraten-generaal: ruimte & water, bereikbaarheid en milieu & internationale coördinatie. De afdelingen ruimte en water worden samengevoegd tot een poot, die ook verantwoordelijk wordt voor de inrichting van de Noordzee en het Deltaprogramma. De afdeling luchtvaart & marinezaken wordt eveneens opgedoekt en ressorteert in het vervolg onder mobiliteit.

Het ministerie is nog volop bezig banen te schrappen om 1 januari op ruim 900 mensen uit te komen. Daar bovenop komt de nieuwe bezuinigingsronde van het kabinet Rutte waarbij nog eens 25 procent van alle kosten moet vervallen. In 2018 moeten de kosten met 316 miljoen euro structureel zijn teruggebracht.

Waarschijnlijk zullen nog eens ruim 200 banen worden geschrapt. Een deel van de kostenreductie kan ook komen uit onder meer soberder huisvesting.

Aan de drie nieuwe directoraten-generaal zal nu verder invulling worden gegeven door respectievelijk Chris Kuijpers voor het DG Ruimte en Water, Lidewijde Ongering voor het DG-Bereikbaarheid en Bernard ter Haar voor het DG-Milieu en Internationale Coördinatie.

Reageer op dit artikel