nieuws

Sector verliest in jaar tijd 13.000 werknemers

bouwbreed

In één jaar tijd heeft de bouwsector een kleine 13.000 werknemers verloren. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Bpf Bouw, het pensioenfonds voor de bouw.

In de sector werkten eind 2010 185.000 mensen. Het jaar ervoor namen 198.000 werknemers deel aan de bouw-cao. In 2009 daalde het aantal bouwvakkers met 12.000 ook al fors.

Ondanks de daling van het aantal deelnemers aan het pensioenfonds, wist Bpf Bouw het afgelopen jaar een beleggingsrendement van 10 procent te behalen. De totale beleggingsopbrengsten over het jaar kwamen uit op 2,5 miljard euro. “Een uitstekend resultaat”, zegt de woordvoerder van het pensioenfonds.

De dalende marktrente en de stijging van de gemiddelde levensverwachting hadden in 2010 grote invloed op de financiële positie van het fonds. Beide oorzaken zorgden voor een verzwaring van de pensioenverplichtingen van Bpf Bouw. Dat had een negatief effect op de dekkingsgraad, een graadmeter die aangeeft in hoeverre een pensioenfonds in staat is aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. Het fonds sloot 2010 af met een dekkingsgraad van 106,2 procent. De hoogte van de pensioenverplichtingen was toen 26,9 miljard euro.

Herstel

Tijdens de eerste maanden van 2011 is de dekkingsgraad weer gestegen. Eind april 2011 werd 112,2 procent genoteerd. Een dekkingsgraad van 105 procent wordt door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) als eis gesteld. ‘‘Wij zijn tevreden met de jaarcijfers. De dekkingsgraden zijn gestegen. Bpf Bouw is goed onderweg richting het beoogde herstel wat nodig is om in de toekomst weer te kunnen indexeren”, zegt het bestuur in een toelichting. “Vanzelfsprekend blijven we bijzonder waakzaam in deze volatiele markt.”

Vorig week maakte Volker Wessels bekend dat de pensioenen van ongeveer 10.000 (oud-)werknemers van het eigen pensioenfonds (Pensioenfonds Volker Wessels) naar Bpf Bouw verhuizen. Het gaat voornamelijk om uta-personeel, de bouwplaatsmedewerkers waren al aangesloten bij Bpf Bouw. De deelnemers dragen gezamenlijk 1 miljard aan pensioengeld over. Volgens de bouwer is de consolidatie van pensioenfondsen wenselijk “gezien de almaar toenemende eisen aan professioneel bestuur en risicospreiding”. Pensioenfonds Volker Wessels werkte, net als Bpf Bouw, aan een herstelplan. Eind 2010 noteerde het een dekkingsgraad van 102,2 procent. Om de overdracht mogelijk te maken heeft Volker Wessels een eenmalige storting moeten doen. Zowel Bpf Bouw als Volker Wessels wil niet zeggen hoeveel euro aan Bpf Bouw betaald wordt.

BpfBouw verzorgt de pensioenen van ongeveer 815.000 (oud-) werknemers.

Reageer op dit artikel