nieuws

Rotterdam online in drie dimensies

bouwbreed

– De stad Rotterdam is compleet driedimensionaal online beschikbaar. De gratis 3D kaartgegevens zijn handig voor bedrijven, maar ook voor slimme burgers die er presentaties voor pleintjes en straten mee kunnen maken.

Gemeentewerken Rotterdam, dat sinds 2005 aan het project werkte, gebruikte kaartgegevens, hoogtebestanden en luchtfoto’s van de stad om Rotterdam 3D (www.rotterdam.nl/rotterdam3D) tot stand te brengen. De actualiteit ervan is verzekerd door een koppeling met de gemeentelijke basisadministratie van adressen en gebouwen. Het project ligt in het verlengde van de inspanningen Geonovum, Kadaster, de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu om in samenwerking met diverse universiteiten en onderzoeksinstellingen tot een 3D standaard voor Nederland te komen.

Gemeente Rotterdam denkt met Rotterdam 3D makkelijker te kunnen communiceren over ruimtelijke plannen met behulp van 3D animaties, zonder hoge kosten te moeten maken. “Je kunt er ook een windanalyse mee maken van een gebied waar hoogbouw staat of wordt gebouwd. Met deze gegevens breng je het makkelijk real time in beeld”, vertelt Louis Smit, hoofd van de afdeling Landmeten.

Bepalen welke locaties geschikt zijn voor zonnepanelen of een groen dak is ook simpel met het systeem, omdat het schaduwwerking in beeld kan brengen. Dat kan bijvoorbeeld van pas komen bij het Europees CO2-project Music (Mitigation in Urban areas: Solutions for Innovative Cities), waaraan Rotterdam zich gecommitteerd heeft.

Op 3D plattegronden zijn ook woningisolatie, transportbewegingen en groenpartijen inzichtelijk te krijgen. Of water in de gemeente, met daaraan gerelateerd mogelijk overstromingsgevaar.

Met het beschikbaar stellen van een 3D City Database wil de gemeente ook nieuwe private initiatieven uitlokken. Zo maakten bewoners van Rotterdam-Zevenkamp met de 3D informatie een presentatie voor de herinrichting van een buurtpark. “Met de 3D presentatie kun je prachtig ruimtelijk in beeld brengen wat de consequenties zijn als je elementen wegneemt. En welke alternatieven interessant zijn”, vertelt bewoner Frenk Walkenbach (Wollefoppengroen & co), die de presentatie maakte.

Het plan, met onder meer een permacultuurtuin, bleek veel te duur. Toch beloonde de gemeente het met een aanmoedigingsprijs.

Totaal andere toepassingen van de gegevens zijn ook mogelijk. Zo ging de juryprijs naar Chococopy, een chocoladewinkel waar 3D chocoprinters eetbare maquettes maken. De publieksprijs was voor The Nexxt Step, een applicatie waarmee historische, tegenwoordige en toekomstige beelden van locaties 3D inzichtelijk worden via een website.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels