nieuws

Provincies moeten marktpartijen tot meer initiatieven verleiden

bouwbreed Premium

Marktpartijen moeten door provincies worden gestimuleerd om initiatieven te nemen binnen gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Dat staat in het Manifest voor de provincies van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG).

In het manifest worden de taken en verantwoordelijkheden van provincies tegen het licht gehouden op het gebied van ruimtelijke ordening. De reden hiervan is dat de rijksoverheid een minder prominente rol wil spelen binnen dit werkgebied.

Om publieke en private partijen te prikkelen met ideeën naar buiten te komen, zouden de provincies op dit punt een helder beleid moeten ontwikkelen. Zo kan bijvoorbeeld een loket worden geopend waar private partijen ongevraagde voorstellen kunnen aanbieden die dan vervolgens in behandeling worden genomen. De planindieners moeten daarbij de garantie krijgen dat hun voorstel niet ter inzage komt van andere private partijen om te voorkomen dat de concurrentie met een gulden idee aan de haal gaat.

Als voorbeeld van een geslaagd eigen initiatief noemt het manifest de A58 tussen Vlissingen en Eindhoven. De Brabants-Zeeuwse werkgeversvereniging en de Kamer van Koophandel dienden eerder dit jaar een plan in om de uitbreiding en exploitatie van deze zogeheten levensader voor de economie van Brabant over te nemen van de overheid.

Verder blijkt uit het manifest dat de provincies daadkrachtiger moeten gaan optreden.

Reageer op dit artikel