nieuws

‘Provincie Utrecht traag met uitvoeren crisismaatregelen’

bouwbreed Premium

De provincie Utrecht is traag met het uitvoeren van crisismaatregelen. Van de 77 miljoen euro die het college wil steken in onder meer woningbouw en renovatie was eind vorig jaar nog geen 15 miljoen uitgegeven.

Dat concludeert de Randstedelijke Rekenkamer, die de beloften van de provincie tegen het licht hield. Utrecht kondigde begin 2009 aan om 77,3 miljoen euro te steken in de zogenaamde Versnellingsagenda Utrecht. Het geld moet worden geïnvesteerd in projecten die het door de crisis moeilijk hebben, was het idee. Uit het rapport van de Rekenkamer blijkt nu echter dat slechts 38,4 miljoen euro is vrijgemaakt. Hiervan was eind vorig jaar 14,8 miljoen gespendeerd.

Vooral in de zogenaamde knelpuntenpot, die bedoeld is om nieuwbouwprojecten van de grond te krijgen, blijft veel geld achter. De provincie wilde met 2 miljoen euro aan subsidies en twintig miljoen garantstelling in totaal vijftien woningbouwprojecten vlottrekken. Dat is tot nu toe bij zeven projecten (met 624 woningen) gelukt. Volgens het Utrechtse college komt dat doordat veel woningbouwprojecten niet voldoen aan de selectiecriteria. “Dat maakt de risico’s te groot. Subsidie of garantstelling zou in die gevallen ongeoorloofde staatssteun zijn.” Mede daarom werd nauwelijks van de garantstelling gebruik gemaakt. Het bedrag waarvoor de provincie nu garant staat is circa 1,7 miljoen euro, iets meer dan acht procent van de beschikbare twintig miljoen.

Bij initiatieven die inmiddels wel geld hebben ontvangen, dreigen vooraf gestelde doelen niet gehaald te worden. De subsidieregeling Energiek Utrecht, waarbij bedrijven en particulieren subsidie konden aanvragen voor energiebesparende maatregelen, is daar een goed voorbeeld van. Omdat er in eerste instantie te weinig aanvragen binnenkwamen, besloot de provincie om de eigen bijdrage van subsidie-ontvangers te laten vervallen. Dit leidde tot een forse toename van het aantal aanvragen, signaleren de onderzoekers. “Naar verwachting zal het gehele budget van de nieuwe regeling Meer met Minder worden besteed. Echter, de doelstelling om tien- tot vijftienduizend woningen energiezuiniger te maken zal niet worden bereikt.”

Het college van Gedeputeerde Staten noemt de conclusies van het onderzoek voorbarig, omdat de onderzochte projecten pas eind 2011 aflopen.

Reageer op dit artikel