nieuws

Overheden grensstreek willen betere weg- en spoorverbinding

bouwbreed

Nederlandse en Duitse overheden in de grensstreek gaan samenwerken om het grensoverschrijdend vervoer over de weg en het spoor te verbeteren. Als het aan de partners ligt, wordt de Betuweroute snel aangelegd.

De gedeputeerden van Overijssel, Biezen, Limburg en de staatssecretaris van Noordrijn-Westfalen gaan in Berlijn en Den Haag pleiten voor snelle aanleg van de spoorlijn tussen Rotterdam en Zevenaar. Een snelle aanpak van de verbinding is volgens hen nodig om het goederenvervoer per spoor te stimuleren. In Noordrijn-Westfalen is de aanleg van een derde spoor tussen Oberhausen en Emmerich, waar de spoorlijn de grens overgaat, al in voorbereiding.

De overheden willen meer spoor- en wegenprojecten samen oppakken en bijdragen leveren aan Rijksprojecten. Voorbeeld is de ICE verbinding Amsterdam-Frankfurt, de Deltalijn. Deze moet volgens de partners worden opgenomen in het Trans-Europese Netwerk Transport, waardoor zij in aanmerking komt voor een Europese investeringsbijdrage.

De afgelopen vier jaar zijn al projecten in gang gezet om personen- en goederenvervoer tussen Nederland en Duitsland te stimuleren. Het betreft onder andere onderzoek naar een tram- of treinverbinding tussen Nijmegen en Kleef, een spoorverbinding tussen Emmerich en Arnhem, doortrekken van de treinverbinding tussen Enschede, Münster en Dortmund en een nieuwe treinverbinding tussen Eindhoven, Venlo en Düsseldorf.

Reageer op dit artikel